Nghệ An: Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020

(PLVN) -Sáng ngày 29/4 tại thành phố Vinh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự,  theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An điều hành hội nghị

Ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An điều hành hội nghị

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 của lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An thể hiện: Trong 6 tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh đã tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) THADS tỉnh và Công văn triển khai thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Ở cấp huyện, một số BCĐ có sự thay đổi nhân sự đã được các Chi cục THADS tích cực, kịp thời tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn bảo đảm theo quy định và ban hành Quy chế, Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm (Nghi Lộc, Quế Phong, Tân Kỳ, Thanh Chương). Trong đó, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò đã tích cực tham mưu BCĐ họp để bàn giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Có thể thấy, BCĐ THADS hai cấp đã được kiện toàn, đi vào hoạt động nề nếp bằng các chương trình, kế hoạch, quan tâm chỉ đạo kịp thời các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả đối với án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài.

Công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đến nay hệ thống quy chế phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan liên quan được ký kết cơ bản đầy đủ; tính đến 31/3/2020 có 14/21 đơn vị đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Một số đơn vị dự kiến ký kết trong Quý II, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 nên chưa tiến hành được việc ký kết...

Kết quả Thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2020): Tổng số thụ lý là 14.798 việc, tăng 1.515 việc (11%) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: năm trước chuyển sang 6.229 việc; thụ lý mới 8.569 việc, giảm 58 việc (1%) so với cùng kỳ năm 2019. Ủy thác thi hành án là 84 việc. Tổng số việc đưa ra thi hành là 14.714 việc, trong đó: có điều kiện thi hành là 11.423 việc (chiếm 78%), chưa có điều kiện là 2.991 việc (chiếm 22%). Kết quả: đã thi hành xong 6.980 việc, đạt tỷ lệ 61%, tăng 614 việc (nhưng giảm 1%) so với cùng kỳ 2019. Số việc chuyển kỳ sau là 7.734 việc,  trong đó, có điều kiện thi hành là 4.443 việc (57,4%), chưa có điều kiện 3.291 việc (42,6%)...

Kết quả THADS về tiền: Tổng thụ lý là 1.762.951.133.000 đồng, tăng 441.447.308.000 đồng (30%) so với cùng kỳ 2019, trong đó: năm trước chuyển sang là 1.135.156.972.000 đồng; thụ lý mới 627.794.161.000 đồng, tăng 99,6 tỷ đồng (19%) so với cùng kỳ năm 2019. Ủy thác thi hành án là 27.730.130.000 đồng. Tổng số tiền đưa ra thi hành là 1.735.221.003.000 đồng, trong đó: có điều kiện thi hành là 1.104.643.200.000 đồng (chiếm 64%), chưa có điều kiện thi hành là 630.577.803.000 đồng (chiếm 36%). Kết quả: đã thi hành xong 159.742.780.000 đồng, đạt tỷ lệ 14%; tăng 15.057.457.000 đồng (10%) so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền chuyển kỳ sau là 1.575.478.223.680.000 đồng, trong đó có điều kiện là 944.900.420.000 đồng (60%), chưa có điều kiện 630.577.803.000 đồng (40%)...

Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Trong kỳ, toàn tỉnh đã tiếp nhận 49 bản án, quyết định về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật do Tòa án các cấp chuyển giao, trong đó: 47 bản án, quyết định không phát sinh trách nhiệm theo dõi của cơ quan THADS; 02 bản án, quyết định/02 vụ việc về vụ án hành chính phát sinh trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính; số năm trước chuyển sang 11 bản án/11 vụ việc hành chính phát sinh theo dõi. Vì vậy, tổng số án hành chính tiến hành theo dõi là 13 vụ việc. Các cơ quan THADS tỉnh đã ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 13/13 vụ việc, đạt 100%...

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp, do đó công tác phối hợp tổ chức THA; công tác cưỡng chế THA có huy động lực lượng liên ngành sẽ có phần hạn chế hơn. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An sẽ phải thật sự nỗ lực, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.                                  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm