Nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu thuốc ở Sơn La

(PLVN) - Qua thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu thuốc trên địa bàn tỉnh này.

Hàng loạt sai phạm trong đấu thầu thuốc tại Sơn La (Ảnh minh họa)

Hàng loạt sai phạm trong đấu thầu thuốc tại Sơn La (Ảnh minh họa)

Mua sắm trang thiết bị chưa sát với thực tế

Cụ thể, tiến hành thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT) của 33 gói thầu với tổng giá trị 108,4 tỷ đồng; vật tư y tế (VTYT) của 23 gói thầu, với tổng giá trị 163,2 tỷ đồng, Đoàn thanh tra phát hiện, có 8/19 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) chưa xây dựng kế hoạch trung hạn 2016-2020 mua sắm TTBYT và VTYT theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, việc lập kế hoạch mua VTYT do Sở Y tế và các cơ sở KCB thực hiện chưa sát với nhu cầu sử dụng thực tế. Kết quả thực hiện còn thấp, kế hoạch lập 460 tỷ đồng, mua thực tế 186,3 tỷ đồng (đạt 40,5%).

Việc lập kế hoạch mua sắm một số TTBYT của một số cơ sở KCB chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng dẫn đến còn 4 thiết bị chưa được đưa vào sử dụng, 37 thiết bị sử dụng dưới 50% công suất.

Bên cạnh đó, công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng trình tự quy định. Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt quá thời gian quy định của Luật Đấu thầu.

Công tác thẩm định giá, Đoàn thanh tra phát hiện có 3 gói thầu chứng thư thẩm định giá chưa nêu rõ công suất máy móc, thiết bị, đặc điểm dây chuyền công nghệ, chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng vật tư hàng hóa… tại thời điểm thẩm định giá theo quy định.

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ rõ, công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của một số gói thầu chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ mời thầu yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu cao hơn quy định. Hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu cao hơn giá gói thầu. Hồ sơ mời thầu yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự chưa phù hợp quy định của mẫu hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cũng mắc nhiều sai sót. Cụ thể, một số hồ sơ dự thầu TTBYT, VTYT trúng thầu có nội dung chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu, còn thiếu tài liệu, thông tin theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu… nhưng quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia chấm thầu vẫn đánh giá đạt yêu cầu là chưa chính xác.

1 gói thầu có “Biên bản đóng thầu” chưa đúng theo mẫu quy định. 18 gói thầu “Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật”, “Biên bản mở thầu” không được bên mời thầu gửi cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Tại 2 gói thầu, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thiếu chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định.

Về việc thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, Đoàn thanh tra phát hiện, có 1 gói thầu bên mời thầu gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị tham gia đấu thầu chậm 14 ngày theo quy định. 2 gói thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bên mời thầu không gửi cho các nhà thầu tham dự. 9 gói thầu không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Vi phạm đấu thầu thuốc

Về việc đấu thầu thuốc, Thanh tra tỉnh Sơn La cũng chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, thanh tra 9/14 gói thầu triển khai trong các năm 2014-2016 (7 gói thầu năm 2017-2018 đã được Thanh tra tỉnh Sơn La tiến hành thanh tra và ban hành kết luận), Đoàn thanh tra phát hiện, trong việc lập kế hoạch đấu thầu, chưa cập nhật đầy đủ giá thuốc đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các đơn vị do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc.

Mặt khác, phương án xây dựng giá kế hoạch của một số mặt hàng thuốc chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định. Đa số gói thầu được kiểm tra, việc xây dựng số lượng mua thuốc hàng năm chưa sát với thực tế, kết quả thực hiện thấp. Nhiều mặt hàng thuốc các cơ sở KCB không mua hoặc mua thấp hơn so với hợp đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, một số gói thầu được lập có một số nội dung chưa bám sát theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, hồ sơ mời thầu có yêu cầu về hợp đồng tương tự là 5 hợp đồng cao hơn quy định của Mẫu hồ sơ mời thầu là từ 1-3 hợp đồng. Quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ thẩm định cũng chưa phát hiện để điều chỉnh cho phù hợp theo đúng hướng dẫn.

Đoàn thanh tra xác định một số hồ sơ dự thầu và mặt hàng thuốc trúng thầu có nội dung chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia chấm thầu vẫn đánh giá đạt yêu cầu. Cụ thể tại các gói thầu, gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2014, gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2015 và gói thầu cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu năm 2015.

Kết quả đấu thầu tại một số gói thầu chưa đạt theo kế hoạch được phê duyệt, kết thúc đấu thầu nhưng vẫn không lựa chọn được nhà thầu cung ứng đủ các mặt hàng thuốc, tuy vậy Sở Y tế Sơn La đã không tiếp tục xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu để mua sắm đủ mặt hàng theo nhu cầu của các cơ sở KCB.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm