Nhiều tồn tại, hạn chế tại Trung tâm Y tế Lạng Giang (Bắc Giang)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 272/KL-SYT về việc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện chương trình dân số và quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lạng Giang; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại đơn vị này.

Trụ sở Trung tâm y tế huyện Lạng Giang.

Trụ sở Trung tâm y tế huyện Lạng Giang.

Theo đó, TTYT Lạng Giang chưa huy động được kinh phí đối ứng của UBND huyện trong triển khai thực hiện hoạt động truyền thông. Chưa công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị, chưa kịp thời công bố công khai dự toán, chưa thể hiện địa điểm công khai, còn tình trạng không công khai theo quy định.

Trong công tác quản lý tài sản, trang thiết bị và hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn về sức khỏe sinh sản - kế hoạch hoá gia đình còn một số thiếu sót như: Quá trình theo dõi hàng hóa chưa cập nhật kịp thời, sổ ghi chép không đủ thông tin, không liên tục, thiếu xác nhận của người có thẩm quyền; không dán tem chứng minh đã được kiểm định, hiệu chuẩn đối với máy siêu âm, tủ sấy được cấp từ chương trình dân số.

Ngoài ra, chưa ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản Nhà nước tại TTYT; chưa ghi tăng tài sản được tiếp nhận theo quy định và không tổ chức kiểm kê tài sản này vào cuối kỳ kế toán năm; việc quản lý hồ sơ trang thiết bị chưa đầy đủ.

Đơn vị này còn thiếu bảng công khai giá dịch vụ khám bệnh BHYT và danh mục giá dịch vụ khám bệnh xã hội hóa tại khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Quá trình thanh tra phát hiện một số hồ sơ bệnh án được lập còn thiếu một số thông tin, trích biên bản hội chẩn tại một số bệnh án được kiểm tra chưa ghi chép đầy đủ. Việc triển khai hệ thống sổ sách về công tác truyền thông trên địa bàn còn chưa thống nhất, đồng bộ dẫn đến kết quả còn có sự sai lệch. Quá trình kiểm tra giám sát chuyên môn chưa lập biên bản ghi nhận kết quả làm việc. Nội dung đánh về công tác dân số và công tác truyền thông còn có phần chưa sâu, chưa cụ thể.

Theo KLTT thì tại một số số liệu báo cáo của TTYT huyện Lạng Giang chưa có sự thống nhất. Đồng thời, chưa chú trọng rà soát kho dữ liệu để chuẩn hóa thông tin hộ, cá nhân do cán bộ quản lý kho dữ liệu chưa biết thực hiện hết các chức năng trong phần mềm quản lý.

Kết quả triển khai tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản còn thấp, chưa tương xứng với năng lực, tiềm năng nhu cầu của công dân dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện Lạng Giang còn 6 đối tượng là phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số trong 2 năm 2015, 2016 nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 39/2015/NĐ-CP...

Trước những tồn tại, hạn chế trên, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc TTYT Lạng Giang thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời về công khai dự toán kinh phí đảm bảo về thời gian, nội dung. Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, ghi tăng tài sản và cuối kỳ kế toán năm tổ chức kiểm kê theo quy định. Niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh BHYT và danh mục giá dịch vụ khám bệnh xã hội hóa tại khoa Phụ sản - chính sách sức khỏe sinh sản.

Tham mưu, đề xuất với UBND huyện Lạng Giang bố trí kinh phí để triển khai hoạt động truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã hỗ trợ kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện hoạt động truyền thông dân số.

Đồng thời có báo cáo, giải trình chi tiết và đề xuất giải pháp đối với 6 trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 39/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện năm 2015, 2016 về Sở Y tế.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND huyện Lạng Giang hàng năm bố trí nguồn kinh phí địa phương để triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn trong quá trình kinh doanh, cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp quản lý, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện vi phạm.

Chỉ đạo, giám sát UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết thủ tục hành chính xét hưởng chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm