PC Quảng Ngãi được tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020“

(PLVN) -  Mới đây, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025 đã được tổ chức long trọng tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, PC Quảng Ngãi được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020”.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu gồm có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh… Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các tỉnh bạn khu vực duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên, lãnh đạo các ngành, địa phương của tỉnh. 

Báo cáo đánh giá tại Đại hội nêu rõ: Phong trào thi đua của tỉnh trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế-xã hội trọng tâm của tỉnh và của từng ngành, từng cấp; được triển khai đồng bộ, phát triển rộng khắp, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, đồng thời khích lệ, động viên sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang; góp phần tạo động lực để tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều thành quả quan trọng.

PC Quảng Ngãi được tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020“ ảnh 1
 PC Quảng Ngãi được tặng cờ Thi đua Là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêu nước 2016-2020.

Dấu ấn trong 5 năm (2016-2020), tỉnh thực hiện tốt 04 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp, diện mạo nông thôn được đổi mới. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 83/164 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện đang đề nghị công nhận nông thôn mới, 15 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Riêng giai đoạn 2016- 2019, có 72 xã về đích nông thôn mới, tăng gấp 6 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Phong trào “Chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với đầu giai đoạn; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,6% xuống còn 6,07%, bình quân hàng năm giảm 1,82%, có huyện miền núi Sơn Hà được công nhận thoát nghèo.

Cùng với các năm trước đó, giai đoạn 2016 - 2020 PC Quảng Ngãi tiếp tục được UBND tỉnh xếp vào Khối thi đua Doanh nghiệp 1 cùng các đơn vị Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, Công ty Nông sản thực phẩm,... Giai đoạn 2016 - 2020, được sự quan tâm của Ngành, của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong đơn vị, PC Quảng Ngãi đã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của EVNCPC giao và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tính đến 8 tháng đầu năm 2020, PC Quảng Ngãi quản lý, vận hành 10 Trạm biến áp 110kV, 03 trạm biến áp trung gian 35/22 kV; 3.000 TBA phụ tải; gần 290 km đường dây 110kV, hơn 138 km đường dây 35kV; 2.507 km đường dây 22 kV trên không; 80,8 km cáp ngầm và gần 3.520 km đường dây 0,4 kV. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 1.044,01 triệu kWh, tăng 2,11% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng bình quân 14,5% năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện năm 2020 là 4,21%; giảm 0,40% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tiền điện năm 2020 đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 0,62% so với cùng kỳ năm 2019. Hệ số thu tiền điện đạt 102,03% vượt 2,03% so với kế hoạch EVNCPC giao. Thực hiện kế hoạch XDCB, SCL nguồn và lưới điện hàng năm theo kế hoạch Công ty giao với giá trị hàng chục tỷ đồng/năm.

Đến nay, QNPC đã cung cấp điện cho 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 173/173 xã, phường, thị trấn đã được cấp điện; tổng số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,61%. Định kỳ 6 tháng/lần, Công ty đều làm việc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh để báo cáo, trao đổi về tình hình cung ứng điện. Đảm bảo việc cấp điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ các ngày Lễ, Hội, các sự kiện chính trị văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn. Đảm bảo cung ứng điện cho các doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đầu tư, cấp điện cho các khu dân cư mới; quan tâm cung ứng cho miền núi, vùng sâu vùng xa và đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn, góp phần cải thiện kinh tế xã hội và ổn định an ninh quốc phòng. 

Thành tựu nổi bật và mang ý nghĩa chính trị của phong trào thi đua 5 năm qua là việc hoàn thành kế hoạch phát triển, mở rộng mạng lưới điện quốc gia để cấp điện cho các vùng sâu, vùng xa và sử dụng nguồn điện diesel tại chỗ để cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn; đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ các nhu cầu về điện, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng tỉnh nhà…

Trong giai đoạn 5 năm (2015-2029) tham gia cùng Khối thi đua Doanh nghiệp 1, PC Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh tặng 04 Cờ thi đua (xếp Nhất) và 01 bằng khen (xếp Nhì) trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm. Với thành tích đó, PC Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh xét, tặng Cờ thi đua “Là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020” nhân Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII-2020. 

Trải qua 14 năm, kể từ khi “Phong trào thi đua yêu nước” tại Quảng Ngãi được phát động (năm 2006), PC Quảng Ngãi luôn là đơn vị dẫn đầu của Khối thi đua Doanh nghiệp I với thành tích đã được UBND tỉnh tặng 10 Cờ thi đua, 04 Bằng khen hàng năm và 02 Cờ thi đua giai đoạn 5 năm (2010-2014; 2015-2019).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm