Phát động phong trào, ký giao ước tại cụm thi đua số I

(PLO) - Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2013, hôm qua (7/3), Cụm thi đua số I thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2014. 

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chỉ đạo thi đua phải gắn với thực tế, đúng người, đúng việc

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chỉ đạo thi đua phải gắn với thực tế, đúng người, đúng việc

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2014, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, năm 2014 Cụm thi đua số I đề ra nhiệm vụ từng đơn vị trong Cụm phải bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác. 

Trong đó tập trung thực hiện tốt nội dung:“Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”. 

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ công chức các đơn vị trong Cụm quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác, đặc biệt đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Đánh giá cao và nhất trí với nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2014 của Cụm thi đua số I, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền chỉ đạo: “Trong thời gian tới, tiếp tục phát động những nội dung thi đua trong Cụm để các đơn vị có kế hoạch triển khai hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Cùng với đó, Cụm cần phải chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và phải đánh giá đúng sở trường, cống hiến công việc của từng cá nhân trong công tác thi đua. Hiện nay, còn một đơn vị vẫn mắc bệnh thành tích, vì thế thi đua phải gắn với thực tế, đúng người, đúng việc”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm