Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết kiến nghị của nhân dân

(PLVN) - Sáng ngày 25/6, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Đánh giá, kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo - nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo đó, yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, cần gắn quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các cơ quan, đơn vị. Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt là ở khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân....

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 3.211 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền tổng số 778 vụ việc, được xem xét, giải quyết 726 vụ việc (đạt 93,3%). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 1.934 công trình, dự án, phát hiện 145 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục và xử lý vi phạm kịp thời 134 vụ. Ngoài ra, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực như trật tự xây dựng; quản lý đất đai; thực hiện dân chủ ở cơ sở...  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm