Phú Yên: Một vụ thu hồi đất bị phản ánh “thiếu khách quan, sai quy định”

(PLVN) - Theo đơn của ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), năm 1986 ông được phân công về làm Bí thư Huyện ủy Sông Hinh. Từ năm 1986 đến năm 1990, gia đình ông khai hoang khu đất đối diện Huyện ủy Sông Hinh làm ruộng, đào ao thả cá. Năm 1988, gia đình được UBND huyện cấp phép sử dụng đất diện tích 3000m2. Sau đó, gia đình ông khai hoang thêm được 38.430m2 đất xung quanh và sử dụng ổn định, liên tục để sản xuất nông nghiệp.

Diện tích đất liên quan vụ khiếu kiện

Diện tích đất liên quan vụ khiếu kiện

Ngày 22/10/2010, UBND huyện Sông Hinh ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND thu hồi 8.859,8m2 đất gia đình ông (trong đó 8.819,8m2 trồng cây hàng năm và 40m2 nuôi trồng thủy sản) để phục vụ Dự án xây dựng công trình các tuyến đường nội thị thị trấn Hai Riêng.

Ngày 13/7/2011, UBND huyện có Quyết định số 1484/QĐ-UBND và ngày 28/10/2011 có Quyết định số 2324/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) với 38.000m2 đất nông nghiệp gia đình ông đang sử dụng. Nhà ông chỉ được bồi thường 390m2 đất vườn, ao cùng tài sản trên đất với số tiền gần 290 triệu, diện tích còn lại không được bồi thường.

Ông Sơn khiếu nại đến UBND huyện và tỉnh Phú Yên. Ngày 6/6/2014, Chủ tịch tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND đình chỉ giải quyết khiếu nại do UBND huyện và các cơ quan chuyên môn huyện thực hiện chưa đúng trình tự thủ tục thu hồi đất, đồng thời giao Chủ tịch huyện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án và giải quyết khiếu nại của ông Sơn theo quy định.

Ngày 31/12/2014, UBND huyện ra Quyết định số 2524/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 2358/QĐ-UBND và điều chỉnh lại diện tích đất thu hồi của gia đình ông Sơn là 390m2 đất trồng cây hàng năm khác, thay vì diện tích 8.859,8m2 trước đó.

Ngày 10/11/2016, UBND huyện ra Quyết định số 1105a/QĐ-UBND thu hồi 360m2 đất vườn, ao gắn liền với nhà ở gia đình ông Sơn và hủy bỏ Quyết định số 2524/QĐ-UBND, đồng thời ban hành Quyết định 1106/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho hộ ông Sơn số tiền hơn 541 triệu.

Ngày 14/12/2016, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND “Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình các tuyến đường nội thị trấn Hai Riêng” của gia đình ông Sơn với tổng diện tích thu hồi là 9.753,1m2, gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất vườn ao và đất đồng bằng… chưa sử dụng; thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1105a/QĐ-UBND với diện tích 9.393,1m2.

Tuy nhiên, ngày 26/9/2017, UBND huyện lại ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND thay thế, sửa đổi một số quyết định thu hồi đất với hộ ông Sơn thay thế Quyết định số 1281/QĐ-UBND và sửa đổi bổ sung Quyết định số 1105a/QĐ-UBND với tổng diện tích thu hồi là 9.753,1m2 trong đó đất vườn, ao là 360m2, đất trồng lúa khác 294,7m2, đất trồng cây hàng năm khác 8.609,2m2 và đất trồng cây lâu năm là 489,2m2.

“Như vậy, việc thu hồi  và bồi thường về đất của gia đình tôi phát sinh căn cứ chủ yếu từ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND huyện, các quyết định sau này chỉ là điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung”, ông Sơn nói.

Không đồng tình, ông Sơn tiếp tục khiếu nại. Ngày 23/2/2018, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND không công nhận nội dung khiếu nại của ông Sơn, giữ nguyên Quyết định số 1434/QĐ-UBND.

Ông Sơn khiếu nại. Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần 2 không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Sơn.

Ông Sơn cho rằng, việc UBND huyện Sông Hinh thay thế, sửa đổi một số quyết định thu hồi đất với gia đình ông chỉ đưa ra cơ sở pháp lý chung chung, không cụ thể. “Chính quyền đưa ra các căn cứ để không đền bù cho gia đình tôi với diện tích 9.393,1m2 theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND với lý do gia đình tôi không phải là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là thiếu khách quan, trái quy định tại Mục b Khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TNMT”, ông Sơn nói.

Cho rằng các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình, ông Sơn đã làm đơn khởi kiện và TAND tỉnh Phú Yên đã thụ lý.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm