Quản lý tài sản quý tạm gửi do Kho bạc Nhà nước bảo quản

(PLO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, nguồn gốc tài sản do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản gồm: 1. Tài sản do các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của địa phương bàn giao cho Kho bạc Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Tài sản tịch thu theo quy định của pháp luật hoặc được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 3. Tài sản do các cơ quan chức năng tạm gửi, tạm giữ đang chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản tài sản theo hòm/ túi/ gói đã được niêm phong có đóng dấu hoặc kẹp chì của bên gửi tài sản. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm