Quảng Ngãi: Cho sáp nhập một ban quản lý dự án do điều hành không hiệu quả

(PLVN) - Ngày 17/12, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh xây dựng đề án sáp nhập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQL DA ĐTXD) các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt Ban Nông nghiệp) vào BQL DA ĐTXD các công trình giao thông của tỉnh.

BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Từ Văn Tám, Giám đốc BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng xác nhận, đã nhận được thông báo về việc sáp nhập này. Nội dung được yêu cầu theo văn bản số 6062/UBND-NC ngày 4/12/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ký.

Trước đó, thực hiện Nghị định số 59/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 13 BQL thuộc các sở, ban, ngành thành 3 BQL dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, gồm: BQL DA ĐTXD các công trình: dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Theo đánh giá, sau hơn 4 năm sắp xếp, 3 BQL DA này đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao, góp phần phát triển mạng lưới hạ tầng của tỉnh, cơ sở vật chất của các ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động và điều hành dự án còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Đặc biệt, BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư hàng loạt dự án lớn với tổng vốn hàng ngàn tỷ đồng, tuy nhiên qua theo dõi trong quá trình hoạt động, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy việc tổ chức hoạt động và điều hành các dự án, do  BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ, chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, nội bộ của ban mất đoàn kết.

Trước đó 1 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã có ý kiến thống nhất về nguyên tắc sáp nhập BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào BQL DA ĐTXD các công trình giao thông, với tên gọi BQL DA ĐTXD giao thông và nông nghiệp. 

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, sau khi sáp nhập, Ban có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Về chức năng nhiệm vụ, bỏ nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình chuyên ngành, nội dung này giao các cơ quan quản lý chuyên ngành. Thời gian sáp nhập chậm nhất đến ngày 3/1/2021 phải hoàn thành.

Về con người, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thanh tra về công tác tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng lao động ở 3BQL DA kể từ ngày thành lập đến nay. Sau khi có kết luận, những trường hợp nào mà các Ban ký không đúng qui định, phải chấm dứt hợp đồng lao động, giám đốc Ban đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm