Quảng Ninh: Tổ chức lễ hội phải an toàn, tránh mê tín dị đoan

(PLO) -UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 225/UBND-VX1 về việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2018, đặc biệt trong dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Quảng Ninh: Tổ chức lễ hội phải an toàn, tránh mê tín dị đoan

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các ngành không để xảy ra các tình trạng phản cảm, mất an ninh trật tự; bố trí khu dịch vụ đảm bảo phù hợp với không gian di tích, khu vực lễ hội;

Hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện niêm yết công khai gia các loại dịch vụ, hàng hóa… trong khu vực tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia lễ hội; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp đi thực thi nhiệm vụ.

Không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn ngay từ công tác chuẩn bị, kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung, hình thức các nghi lễ, thành phần đại biểu tham dự để kịp thời sửa chữa, có biện pháp chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm