Sai phạm tại dự án Bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kết luận thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền du lịch tại Khu công nghiệp Đông Xuyên tại Vũng Tàu do Công ty CP Vũng Tàu Marina làm chủ đầu tư.

Một góc bến thuyền du lịch của Công ty Marina.

Một góc bến thuyền du lịch của Công ty Marina.

Thông báo Kết luận thanh tra 1838/TB-TTr.NV1 ngày 17/11/2021 chỉ rõ, Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m²) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng; chưa được cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý (BQL) Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), Công ty Marina đã không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền; mà đã dùng để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại.

Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch, làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất Khu công nghiệp Đông Xuyên.

Công ty Marina đã không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật liên quan. Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Công ty này cũng chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho dự án đầu tư kịp thời và đúng theo quy định pháp luật về môi trường. Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định.

Công ty Marina đã hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa chưa đáp ứng điều kiện như: Sử dụng phương tiện vận tải khách du lịch chưa được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chưa được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch. Hoạt động bến thủy nội địa tại dự án Bến thuyền du lịch chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa chính thức.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty Marina chấp hành khắc phục hậu quả với những sai phạm tại dự án theo kết luận thanh tra.

Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan thẩm quyền về các lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xử lý các vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung trong GCNĐKĐT với Công ty Marina.

Trong trường hợp đã bị xử phạt nhưng Công ty tiếp tục vi phạm thì BQL Khu công nghiệp Đông Xuyên ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Trường hợp Công ty không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì BQL Khu công nghiệp chấm dứt hoạt động của dự án.

Đồng thời, giao BQL Khu công nghiệp, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Du lịch, GTVT, UBND TP Vũng Tàu, UBND phường Rạch Dừa tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh với tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm