Sau phản ánh của Báo PLVN: Phú Yên chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

(PLVN) - Ngày 12/5/2020 Báo PLVN có bài viết “Đào vàng, một người bị đá đè chết ở Phú Yên”. Nạn nhân là Anh Lý Thành Hoan (38 tuổi, ở thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị đá đè chết chiều ngày 12/5 trong lúc đào vàng tại xã Ea Bia. Liên quan đến vụ tai nạn trên, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chỉ đạo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND huyện Sông Hinh.

Người dân và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đá đè tử vong khi đào vàng

Người dân và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đá đè tử vong khi đào vàng

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo UBND xã Ea Bia nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn quản lý mà chưa phát hiện, giám sát kịp thời; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra và xử lý dứt điểm việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện nói chung và tại khu vực lòng sông Hinh, buôn Ma Chung, xã Ea Bia nói riêng.

Trường hợp để tình trạng khai thác khoáng sản không phép diễn ra kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn triệt để thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Văn bản của UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Sông Hinh thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.

Đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh yêu cầu có văn bản thông tin lại theo nội dung bài báo phản ảnh. Trong thời gian đến, trường hợp phát hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm