Sở Nội vụ TP HCM hướng dẫn cách làm việc để chống dịch Covid-19

(PLVN) - Sở Nội vụ TP HCM vừa có hướng dẫn các sở - ban - ngành; UBND các địa phương về thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiến hành đo thân nhiệt khi người dân đến liên hệ công tác tại công sở.

Tiến hành đo thân nhiệt khi người dân đến liên hệ công tác tại công sở.

Với phương thức làm việc tại nhà

Sở Nội vụ yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, người lao động) qua hệ thống văn phòng điện tử quản lý hồ sơ công việc, qua môi trường mạng; giải quyết, xử lý công việc bằng chữ ký số, quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc và các nội dung khác theo hướng dẫn tại Công văn số 614 ngày 31/3 của Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng công nghệ thông tin khi bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, người lao động không để đình trệ công việc, lưu ý các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công khi làm việc tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, người lao động tại quý II năm 2020.

Với thương thức làm việc tại công sở

Sở Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại công sở như: giữ khoảng cách phù hợp giữa các công chức, người lao động; bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại công sở; cung cấp các trang, thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp cho công chức, người lao động, đặc biệt ưu tiên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính đã được công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các hồ sơ thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách.

Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Các hồ sơ thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách trong các trường hợp sau đây vẫn được tiếp nhận và giải quyết theo quy định:

Một là, hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác theo quy định.

Hai là, hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm... để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

Ba là, các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Sở Nội vụ, các thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước đây và đã có kết quả từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4 thì khi cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì các cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả.

Các đơn vị chủ động trao đổi việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện (trừ các thủ tục theo quy định pháp luật phải ký trực tiếp vào sổ bộ). Khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị bưu điện và các đơn vị, doanh nghiệp khác trả kết quả miễn phí qua bưu chính (theo hình thức văn thư đi) hoặc các hình thức chuyển trả đảm bảo khác cho cá nhân, tổ chức.

Trong trường hợp có tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ đặc biệt, cấp bách và trả kết quả theo các nội dung nêu trên, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không tiếp và làm việc với cá nhân, tổ chức đến trụ sở không đeo khẩu trang và không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm