Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tái vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như Báo PLVN đã phản ánh, năm 2016, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Mới đây, Sở này tiếp tục để xảy ra vi phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2018-2020. Đây cũng là thời điểm ông Nguyễn Phúc Hà là Giám đốc.

Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Tại Kết luận số 106/KL-SNV ngày 26/5/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ giai đoạn 2018-2020.

Công tác tuyển dụng viên chức tại Sở VH-TT&DL có khâu thực hiện chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định. Quyết định (QĐ) về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức với bà Đinh Thị Minh Nguyệt QĐ số 554/QĐ-SVHTTDL ngày 20/12/2018) còn căn cứ vào quyết định đã hết hiệu lực. Các văn bản triển khai phục vụ kỳ xét tuyển năm 2018 chưa đầy đủ (văn bản của Hội đồng xét tuyển trình Giám đốc Sở phê duyệt hình thức tuyển dụng; công nhận kết quả tuyển dụng...).

Công tác tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở này cũng chưa đảm bảo về tiến độ thời gian theo yêu cầu của UBND tỉnh tại QĐ số 1226/QĐ-UBND ngày 05/7/2019, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019; trong đó quy định thời gian tuyển dụng hoàn thành trước ngày 01/10/2019 và báo cáo qua Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2019. Đến ngày 09/11/2019, Sở VH-TT&DL mới thực hiện được các bước và tổ chức kiểm tra sát hạch; ngày 19/11/2019, mới ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.

Cũng trong năm 2019, Sở VH-TT&DL đã ban hành quyết định giao số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp chưa đúng so với QĐ số 2748/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

Công tác quy hoạch và công tác bổ nhiệm tại Sở VH-TT&DL cũng còn một số hạn chế, vi phạm. Trong đó, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chưa được toàn diện, chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể định kỳ hàng năm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch. Việc quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch chưa được cụ thể, chưa lập thành biểu chi tiết theo mẫu kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU .

Với công tác bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm tại Sở, còn có trường hợp chưa có văn bản phê duyệt, đồng ý về chủ trương bổ nhiệm trước khi tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự nên chưa chặt chẽ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và Hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ kiến nghị Sở VH-TT&DL kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân còn để xảy ra hạn chế, sai sót nêu trên. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện các quy định về công tác nội vụ.

Trước đó, như PLVN đã phản ánh, trong các năm 2014, 2015 Giám đốc Sở VH-TT&DL Lạng Sơn cũng đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 28 lượt chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương (bổ nhiệm lần đầu 14 trường hợp, bổ nhiệm lại 7 trường hợp, điều động 7 trường hợp), nhưng không thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đợt bổ nhiệm lần đầu có đến 11 trường hợp không có trong quy hoạch; 8 trường hợp không có tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo; 14 trường hợp lý lịch do cá nhân tự khai, được cơ quan chức năng xác minh không đúng mẫu 2a/TCTW và bản kê khai tài sản không đúng mẫu; 4 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 8 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý công chức, viên chức…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm