Tài liệu 'Tuyệt mật' được bảo vệ và giao nhận như thế nào?

(PLVN) - Nghị định 26/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 có nhiều điểm mới nhằm quy định chi tiết việc giao nhận tài liệu, vật chứa BMNN cũng như quy định về phương tiện, thiết bị sử dụng trong các cuộc họp có nội dung BMNN.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tài liệu “Tuyệt mật” được bảo vệ bằng hai lớp phong bì

Liên quan đến việc giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN, Nghị định 26 quy định rõ: Trước khi giao tài liệu, vật chứa BMNN phải đăng ký vào “Sổ đăng ký bí mật Nhà nước đi”. Tài liệu, vật chứa BMNN độ “Tuyệt mật” chỉ ghi trích yếu khi người có thẩm quyền xác định BMNN đồng ý. Tài liệu, vật chứa BMNN phải làm bì hoặc đóng gói riêng. Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, bền, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ dán phải dính, khó bóc.

Trường hợp tài liệu, vật chứa BMNN thuộc độ “Tuyệt mật” phải được bảo vệ bằng hai lớp phong bì: Bì trong ghi số, ký hiệu của tài liệu, vật chứa BMNN, tên người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật” và được niêm phong bằng dấu của cơ quan, tổ chức ở ngoài bì; trường hợp gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”. Bì ngoài ghi như gửi tài liệu thường và đóng dấu ký hiệu chữ “A”.

Tài liệu, vật chứa BMNN độ “Tối mật” và “Mật” được bảo vệ bằng một lớp bì, ngoài bì đóng dấu chữ “B” và chữ “C” tương ứng với độ mật của tài liệu, vật chứa BMNN bên trong. Việc giao tài liệu, vật chứa BMNN phải được quản lý bằng “Sổ chuyển giao bí mật Nhà nước”.

Việc nhận tài liệu, vật chứa BMNN được quy định rõ: Sau khi nhận, tài liệu, vật chứa BMNN phải đăng ký vào “Sổ đăng ký bí mật Nhà nước đến”. Trường hợp tài liệu, vật chứa BMNN mà phong bì có dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”, người nhận vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, không được mở bì và phải chuyển ngay đến người có tên trên phong bì. Nếu người có tên trên phong bì đi vắng và trên phong bì có thêm dấu “Hỏa tốc” thì chuyển đến lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc người được lãnh đạo cơ quan, tổ chức ủy quyền giải quyết.

Trường hợp tài liệu, vật chứa BMNN được gửi đến mà không thực hiện đúng quy định bảo vệ BMNN thì chuyển đến lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhận tài liệu, vật chứa BMNN hoặc người có tên trên phong bì (đối với trường hợp gửi đích danh) giải quyết, đồng thời phải thông báo nơi gửi biết để có biện pháp khắc phục. Nếu phát hiện tài liệu, vật chứa BMNN gửi đến có dấu hiệu bóc, mở bì hoặc bị tráo đổi, mất, hư hỏng thì người nhận phải báo cáo ngay người đứng đầu cơ quan, tổ chức để có biện pháp xử lý.

Cuộc họp có nội dung BMNN phải sử dụng micro có dây… 

Đáng chú ý, lần đầu tiên luật pháp Việt Nam quy định phương tiện, thiết bị sử dụng trong các cuộc họp có nội dung BMNN. Theo đó, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị.

Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu. Ngoài ra, người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN độ Tuyệt mật, Tối mật.

Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN độ Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN quyết định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài.

Các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN độ Tuyệt mật, cơ quan, tổ chức chủ trì cũng được quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; đặc biệt phải dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN tổ chức từ hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày.

Cùng chuyên mục
Xét nghiệm COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông những ngày qua

Vụ Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tát nữ nhân viên y tế: "Khi bệnh nhân không phải là “nghịch tử” thì chúng tôi mới là “từ mẫu”"

(PLVN) - Sau tuyên bố từ chối khám chữa bệnh cho vị Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH đã có hành vi tát nữ nhân viên y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng nêu quan điểm: "Khi bệnh nhân không phải là “nghịch tử” thì chúng tôi mới là “từ mẫu”"

Đọc thêm