Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 7/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” dành cho các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội nghị

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đồng chủ trì.

Tham gia hội nghị có đại diện một số Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, TANDTC, VKSND, Tổng Kiểm toán nhà nước, đại diện tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, đại diện tổ chức pháp chế của một số Tổng cục, Cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ,…

Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương ảnh 1

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chỉ rõ, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch triển khai luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” dành cho cán bộ pháp chế các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương ảnh 2

Trước đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các địa phương và nhận được thông tin phản hồi rất tích cực, Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi và tình huống để phân tích, làm rõ, tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Thứ trưởng mong muốn, Hội nghị lần này sẽ tiếp tục phát huy được kết quả của Hội nghị trước và đạt kết quả tốt.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian qua, các cơ quan bộ ngành Trung ương cũng đã dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho xây dựng và thi hành pháp luật, đã đạt nhiều thành tựu theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Đến nay, chúng ta đã có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng còn khá cồng kềnh, một số quy định chưa đảm bảo tính thống nhất… Những hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ tham gia công tác làm công tác pháp luật còn mỏng về số lượng, một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Chính vì vậy một trong những giải pháp để nâng cao năng lực công tác của cán bộ xây dụng pháp luật là tăng cường các khoá, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu. Trong nhiều năm qua, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu, chủ động cho lãnh đạo Bộ để tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Các đại biểu tham dự đều mong muốn tăng cường hơn nữa các hội nghị tập huấn, tổ chức nhiều hơn các diễn đàn để tăng cường giao lưu, học hỏi.

Để chương trình Hội nghị đạt được kết quả cao, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị: Đối với học viên, đại biểu tham gia lớp tập huấn, thứ nhất, cần thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid. Thứ hai, phải thực hiệm nghiêm quy định của lớp học, bố trí thời gian để tham dự đầy đủ, có chất lượng vào các nội dung của lớp tập huấn, mạnh dạn đặt câu hỏi và tình huống khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp. Đối với báo cáo viên tham gia lớp tập huấn Thứ trưởng Hiếu yêu cầu cần vắn tắt các nội dung đã có trong tài liệu, tập trung chủ yếu vào gợi mở các vấn đề trao đổi, thảo luận. Bên cạnh các vấn đề mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần chú trọng trình bày các kĩ năng nghiệp vụ tham gia công tác xây dựng pháp luật.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (7-8/12/2021) với sự tham gia của nhiều Báo cáo viên. Theo đó, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu “Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP”; các quy trình, kỹ năng liên quan đến giai đoạn lập đề nghị xây dụng văn bản quy phạm pháp luật và giai đoạn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật,… Đặc biệt, chương trình Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để trao đổi thảo luận để giải quyết các vấn đề vướng mắc.

Cùng chuyên mục
Ngành tòa án đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ người dân

Ngành tòa án đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ người dân

(PLVN) -Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân (TAND) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bắt kịp với nền tư pháp văn minh của thế giới… trong năm qua, ngành tòa án đã đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm