Thái Nguyên: Công ty Thăng Long bác bỏ những thông tin thất thiệt bằng những cơ sở pháp lý

(PLVN) - Thông tin truyền thông cho rằng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long lấy đất rừng đặc dụng để khai thác vàng và chính quyền Thái Nguyên "ban phát vàng cho doanh nghiệp", nhưng đó chỉ là những thông tin thất thiệt, khiến doanh nghiệp này phải kiến nghị cơ quan chức năng xử lý việc loan tin sai.

Quá trình thực hiện Dự án Công ty Thăng Long luôn đồng hành cũng với người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng khu tái định cư

Quá trình thực hiện Dự án Công ty Thăng Long luôn đồng hành cũng với người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng khu tái định cư

Chính phủ đồng ý giao cho UBND tỉnh quản lý cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Ngày 05/12/2008, UBND tỉnh Thái Nguyên đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Diện tích đất khoảng hơn 37 hec ta, trong đó: Diện tích khu vực khai thác khoảng 32 hecta, diện tích mặt bằng công nghiệp và phụ trợ khoảng 4,65 hec ta.

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác Công ty Thăng Long đã giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê đất để khai thác với diện tích khoảng 305 nghìn mét vuông tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 05/5/2009. Công ty đã đưa mỏ vào khai thác từ năm 2011 và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, khu vực cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thăng Long không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và được Bộ Công Thương phê duyệt. 

Ngày 26/02/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1201/VPCP-KTN đồng ý giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản vàng sa khoáng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5418/BTNMT-ĐCKS ngày 05/12/2014 về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Bản Ná, ngày 16/01/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại tại Quyết định số 141/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty Thăng Long đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công Thương.

Theo đó, diện tích, chiều sâu khu vực khai thác được giữ nguyên theo đúng giấy phép khai thác đã cấp là 32,60 hec ta; trữ lượng cát quặng huy động vào khai thác khoảng hơn 170 m3 cát quặng (là trữ lượng đã thăm dò bổ sung, nâng cấp và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND); công suất khai thác là 25.000 m3 cát quặng/năm (được điều chỉnh phù hợp với điều kiện, khả năng khai thác hiện tại); thời hạn khai thác là 08 năm.

Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư (điều chỉnh) mỏ vàng sa khoáng Bản Ná tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND.

Theo Văn bản số 1786/BTNMT-ĐCKS ngày 11/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh một số nội dung trong giấy phép khai thác mỏ vàng Bản Ná, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh một số nội dung (trữ lượng, công suất và thời gian) trong giấy phép số 3068/GP-UBND ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long khai thác mỏ vàng Bản Ná, xã Thần Sa phù hợp với Dự án đầu tư khai thác mỏ vàng Bản Ná.

Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung của giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long. Trong đó trữ lượng khai thác là 170.254 m3 cát quặng; công suất khai thác là 25.000 m3 cát quặng/năm; thời gian khai thác đến ngày 06/12/2021. Các nội dung khác tại Giấy phép số 3068/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 được giữ nguyên, không thay đổi.

Đối với khu vực khoáng sản vàng sa khoáng Khắc Kiệm, cũng thuộc xã Thần Sa, có diện tích khai thác khoảng 34 hec ta được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 799/GP-UBND ngày 20/4/2009 cho phép Công ty Thăng Long được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng với diện tích khai thác khoảng 34 hécta, thời gian khai thác là 6,5 năm. 

Cũng theo Sở TN&MT, Sau khi hoàn thành công tác thăm dò, Công ty Thăng Long đã nộp báo cáo và hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 21/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 3496/BTNMT-ĐCKS chỉ đạo và hướng dẫn về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Khắc Kiệm.

Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại kèm theo “Báo cáo kết quả thăm dò bổ sung và nâng cấp trữ lượng mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty Thăng Long đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công Thương tại văn bản số 753/TĐTK-SCT ngày 31/8/2015. Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ cho Công ty Thăng Long.

Thái Nguyên: Công ty Thăng Long bác bỏ những thông tin thất thiệt bằng những cơ sở pháp lý ảnh 1
Trước khi triển khai dự án doanh nghiệp và chính quyền địa phương, người dân cùng họp đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đều nhận được sự đồng tình, tạo điều kiện của chính quyền và người dân

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 

Đối với vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 3523/UBND-NC đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 10/4/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có văn bản số 2905/BNN-TT về việc chuyển đối mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Đến ngày 19/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích hơn 592 hecta để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 

Ngày 04/6/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 791/TTg-KTN đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng khoảng 592 héc ta đất trồng lúa để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trong đó có dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ là 54,14 héc ta).

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và số 2792/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 cho Công ty Thăng Long thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ tại mỏ nam thung lũng Khắc Kiệm và mỏ Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là đúng quy định của pháp luật.

Đại diện cơ quan chuyên môn tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tỉnh Thái Nguyên giao Dự án đầu tư khai thác một số mỏ vàng sa khoáng cho Công ty Thăng Long là đúng chủ trương, đúng quy định của pháp luật đã được các Bộ, ngành và Chính phủ cho phép. 

Từ những cơ sở pháp lý cho phép nêu trên, Công ty Thăng Long tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện Dự án khai thác mỏ vàng Khắc Kiệm và mỏ vàng Nam thung lũng Khắc Kiệm, đón nhận sự đồng thuận cao của chính quyền và người dân.

Như vậy, thông tin cho rằng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long lấy đất rừng đặc dụng để khai thác vàng và Thái Nguyên ban phát vàng cho doanh nghiệp là những thông tin thất thiệt, có chủ đích nhằm vào hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm