Thanh Hóa: Phấn đấu 5.000 hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn, phấn đấu đến hết tháng 9/2025, có ít nhất 5.000 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Bàn giao nhà ở cho hộ dân làng chài tại huyện Thọ Xuân.
Bàn giao nhà ở cho hộ dân làng chài tại huyện Thọ Xuân.

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của tỉnh Thanh Hóa góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc.

Các địa phương trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình, người dân trong dòng họ chủ động chuẩn bị mặt bằng, tham gia đóng góp nhân lực, ngày công, huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng thời, ban lãnh đạo chính quyền các cấp điều tra, rà soát thông tin các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ cuộc vận động, bảo đảm đúng đối tượng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

Việc bình xét, phân loại đối tượng thực hiện công khai, dân chủ, ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ.

Ngoài ra, các địa phương cần có kế hoạch, lộ trình triển khai phù hợp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Mục tiêu phấn đấu, từ nay đến ngày 30/9/2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kinh phí để thực hiện mục tiêu được huy động từ các nguồn lực xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước.

Theo báo cáo, năm 2023, Thanh Hóa được ngân sách Trung ương hỗ trợ phân bổ trên 182 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo. Tỉnh đã phân bổ 100% nguồn vốn này cho 6 huyện thuộc Chương trình và đến nay đã hỗ trợ xây mới 2.057 căn nhà (đạt trên 44% kế hoạch) và sửa chữa 2.024 căn nhà (đạt trên 52% kế hoạch).

Đọc thêm