Thanh niên xung phong được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức

(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện vừa được Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với đội viên thanh niên xung phong (TNXP) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được cấp trang phục TNXP tối thiểu mỗi năm 02 bộ, thẻ đội viên TNXP; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp luật; được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành. 

Đội viên TNXP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị định 17/2021/NĐ-CP cũng quy định: Đội viên TNXP có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được tổ chức TNXP đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Đáng chú ý, đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách như: Được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 06 tháng đầu kể từ khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 01 lần mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật; được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nghị định 17/2021/NĐ-CP cũng quy định khá chi tiết chính sách đối với đội viên TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, đội viên TNXP sẽ được tổ chức TNXP cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ và được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trong trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư; trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau: 

Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức TNXP tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 06 tháng thì được tính 01 tháng tiền công; được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

Nghị định 17/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/3/2021. 

Cùng chuyên mục
 "Biển người” ở Hà Nội xuống đường, chen lấn trong đêm Trung thu.

Chưa phải là lúc ăn mừng

(PLVN) -  Văn phòng Chính phủ có công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm