Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động y dược

(PLVN) - Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Kết luận thanh tra số 145/KL-TTrB về công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và “cơ sở bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Theo đó,  Thanh tra Bộ Y tế cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của Sở Y tế Phú Thọ. Cụ thể, đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề dược, GCN GDP, GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc thì tiêu chuẩn của Trưởng đoàn một số đoàn đánh giá có chuyên môn chưa phù hợp với quy định.

Cụ thể: Quyết định số 388/QĐ-SYT ngày 23/5/2018 chưa phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 13 Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018; Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày 02/8/2019; Quyết định số 1246/QĐ-SYT ngày 09/12/2019 chưa phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018.

Đối với việc tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn, trong kế hoạch lấy mẫu kiểm tra chất lượng hằng năm, Sở Y tế Phú Thọ phê duyệt chưa cụ thể số lượng mẫu lấy, số lượng mẫu gửi để Trung tâm kiểm nghiệm Phú Thọ thực hiện; rà soát chưa đầy đủ báo cáo, đôn đốc, yêu cầu Trung tâm kiểm nghiệm Phú Thọ báo cáo kết quả hoạt động hằng năm về thực hiện kiểm nghiệm bao nhiêu mẫu lấy (sử dụng ngân sách) và thực hiện kiểm nghiệm bao nhiêu mẫu gửi (thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm cho các cơ sở) để có cơ sở đánh giá hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh.

Trong việc triển khai thông báo của Cục Quản lý Dược về thuốc vi phạm chất lượng phải thu hồi, Sở Y tế Phú Thọ có ban hành Công văn 224/SYT-NVD ngày 08/02/2019 yêu cầu các cơ sở tổng hợp thuốc vi phạm chất lượng phải thu hồi, báo cáo Sở Y tế trước ngày 07/3/2019. Tuy nhiên, Sở Y tế Phú Thọ chưa đôn đốc các cơ sở thực hiện đầy đủ việc báo cáo thông tin để tổng hợp về thuốc vi phạm chất lượng...

Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn dược, tuân thủ các nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt GDP, GPP, thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc và thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Tăng cường tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về thuốc phải kiểm soát đặc biệt; các quy định về thực hành tốt bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc. Tăng cường hướng dẫn các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai kho bảo quản thuốc theo nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc GSP…

Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại trong tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, GCN đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và “cơ sở bán lẻ thuốc”, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Có báo cáo văn bản về việc khắc phục những tồn tại gửi Thanh tra Bộ Y tế.

Cùng chuyên mục
Các đối tượng sử dụng cả thuyền để hút cát.

“Cát tặc” lộng hành, Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ

(PLVN) -  Trước tình trạng các đối tượng khai thác cát hoạt động trái phép trong khu vực lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn diễn ra thời gian dài, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký văn bản yêu cầu UBND huyện Văn Chấn vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Đọc thêm