Thanh tra Chính phủ 'điểm tên' các dự án sai phạm tại Phú Thọ

(PLVN) - Chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, kế hoạch chưa sát thực tế; chậm trễ trong thu tiền sử dụng đất; buông lỏng quản lý và sử dụng đất trong việc thực hiện các dự án (DA)… là những vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chỉ ra. 
UBND tỉnh Phú Thọ phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra những sai phạm về đất đai
UBND tỉnh Phú Thọ phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra những sai phạm về đất đai

Buông lỏng quản lý sử dụng đất với một số DA

Cụ thể, chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Phú Thọ chưa cao. Một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được phê duyệt như: Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 đạt 41,5%; giai đoạn 2011-2015  đạt 45,8% và đất ở tại đô thị đạt 78,5%... 

Trong đó, một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhưng chủ đầu tư (CĐT) chưa lập xong DA và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010, trong đó một số loại đất thực hiện vượt so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt chưa đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không phù hợp với quy định tại Điều 11 Luật Đất đai 2003.

TTCP còn chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quản lý sử dụng đất đối với một số DA trên địa bàn.

Về việc thu tiền sử dụng đất, tổng số tiền phải thu từ năm 2006 đến hết năm 2017 hơn 1,1 nghìn tỷ đồng. Số tiền còn nợ hơn 37,9 tỷ đồng. Sau thời điểm thanh tra, một số CĐT đã nộp hơn 11,7 tỷ; số tiền còn nợ hơn 29 tỷ đồng.

Về quản lý sử dụng đất với một số dự án, TTCP chỉ ra nhiều vi phạm, như: DA Khu nhà ở phường Nông Trang là DA phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình, nhưng UBND Phú Thọ đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Với DA Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, TP Việt Trì, phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ giao cho các CĐT không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đáng chú ý, việc Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước tại DA Khu nhà ở phường Nông Trang hơn 1,2 tỷ; DA Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá hơn 4,8 tỷ. Việc này là vi phạm quy định về kế toán, thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào doanh thu, chi phí của DN mà phải hạch toán riêng. 

Nhiều tập thể, cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm  

Cũng theo kết luận thanh tra, trong 6 DA được đầu tư thì có tới 4 DA (Khu nhà ở phường Nông Trang; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá; Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa; Khu nhà ở đô thị Tân Dân) chậm tiến độ thực hiện so với quy định. Bên cạnh đó, CĐT Khu nhà ở phường Nông Trang còn nợ hơn 4.6 tỷ tiền sử dụng đất; DA Khu nhà ở Hữu Nghị nợ hơn 2,4 tỷ.

Sở Tài chính còn trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất với một số DA sử dụng đất không đúng theo quy định của Bộ Tài chính với DA Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa số tiền hơn 7,1 tỷ; DA Khu nhà ở đô thị Tân Dân hơn 3,5 tỷ.

TTCP cũng phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng một số DA từ nguồn vốn ngân sách nhà nước như: Công tác khảo sát lập, thẩm định phê duyệt DA đầu tư chưa đúng quy định, tiến độ thực hiện thì chậm so với phê duyệt. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán còn nhiều hạn chế, chất lượng thấp, chưa sát với thực tế, một số DA phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện… 

Việc nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán, điều chỉnh giá thì không đúng quy định, định mức của Bộ Xây dựng với tổng số tiền được phát hiện qua thanh tra hơn 42,8 tỷ.

Tổng TTCP kiến nghị và được Thủ tướng đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản được chỉ ra qua thanh tra.

Đồng thời rà soát, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán do vi phạm với số tiền hơn 33 tỷ tại các DA sử dụng đất; thu hồi hơn 6,1 tỷ tiền sử dụng đất của một số DA phải nộp bổ sung do UBND tỉnh khi tính tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định không đúng quy định; giảm trừ quyết toán với giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng máy và thủ công đối với 5 DA đầu tư xây dựng với tổng số tiền hơn 12,1 tỷ…

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh, các Sở KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Tài chính, NN&PTNT, GTVT, Cục Thuế, ban quản lý các khu công nghiệp, UBND TP Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn và UBND huyện Tân Sơn với các sai phạm được chỉ ra qua thanh tra. 

Đọc thêm