Thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa thông báo thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp,  Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án và Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp

Triển khai Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018", Bộ Tư pháp thông báo thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, gồm: Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị); Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng (phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp) thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

Đối tượng trong diện đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại Bộ Tư pháp hoặc cùng lĩnh vực được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

Đối tượng được đề cử là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) được tham gia dự tuyển nếu đáp ứng điều kiện sau:

Đối với thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp: Được tập thể Ban cán sự Đảng đề cử và Đảng ủy Bộ đồng ý bằng văn bản.

Đối với thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự: Được tập thể Ban cán sự Đảng đề cử và Đảng ủy Bộ đồng ý bằng văn bản hoặc được tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đề cử và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí dự tuyển tối thiểu 3 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các đối tượng đăng ký dự tuyển là: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật (hoặc hành chính chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự); Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên; Đã tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở (có trước ngày bảo vệ Đề án); Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tiếp...

Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật (hoặc lĩnh vực phù hợp với vị trí dự tuyển với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; không kể thời gian tập sự, thử việc). Với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp cần thêm điều kiện ít nhất 3 năm giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/6 đến hết 21/7/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ:  Với đối tượng dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp: Phòng Tổ chức cán bộ Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 02462873428 - máy lẻ 238.

Phó Chánh Văn phòng và  Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (SĐT: 024 62739605)

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm