Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá

(PLO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, Hà Nội, tổ chức bán đấu giá tài sản:

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá

- Tài sản:  Quyền sử dụng diện tích 247m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 551805, vào sổ cấp GCN số 01304-2317/QĐ-UB do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 30/12/2005 cho ông Nguyễn Hồng Hải.

- Giá khởi điểm: 5.092.004.040 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, không trăm linh bốn nghìn, không trăm bốn mươi đồng). Thuế Giá trị gia tăng (nếu có), thuế trước bạ, thuế, phí, lệ phí để chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá chịu.

- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Từ thời điểm thông báo đến 16h00’ ngày 15/02/2017 tại Trụ sở Công ty.

- Xem tài sản: Từ thời điểm Thông báo đến ngày 18/02/2017 tại nơi tọa lạc tài sản.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 16/02/2017 và ngày 17/02/2017 tại Trụ sở Công ty.

- Tổ chức cuộc bán đấu giá: 14h00’ ngày 20/02/2017, tại VPĐD Công ty – số 214, ô HH3, lô CC6, p.Hoàng Liệt, q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ ĐT: 04.8585.6595.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm