Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá

(PLO) - Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản với nội dung sau:

Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Số: 417/2016/DGAA  

1. Tên tài sản: 

- Tài sản 01: Xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu CNHTC sản xuất năm 2014 mang BKS 24C-037.12, số máy : WD615.47*140407016927*, số khung : LZZ5EXSD1EN888946 theo Giấy chứng nhận đăng ký số 000583 do Công an Lào Cai cấp ngày 09/9/2014;

- Tài sản 02: Xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu CNHTC sản xuất năm 2014 mang BKS 24C-037.26, số máy : WD615.47*140407016597*, số khung : LZZ5ELSDXED861498 theo Giấy chứng nhận đăng ký số 000577 do Công an Lào Cai cấp ngày 09/9/2014;

- Tài sản 03: Xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu CNHTC sản xuất năm 2014 mang BKS 24C-036.88, số máy : WD615.47*140407017037*, số khung : LZZ5EXSD5EN888948 theo Giấy chứng nhận đăng ký số 000584 do Công an Lào Cai cấp ngày 09/9/2014.

Thông tin chi tiết về tài sản được thể hiện trong Chứng thư thẩm định giá số 646/BCV-HN/CT ngày 17 tháng 12 năm 2016 và Chứng thư thẩm định giá số 654/BCV-HN/CT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Công ty CP Tư vấn & Thẩm định giá doanh nghiệp.

2. Tổng giá khởi điểm: 1.601.040.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm linh một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Trong đó, Giá khởi điểm của từng tài sản là:

- Tài sản 01 : 550.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tài sản 02 : 500.040.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm của 02 tài sản nêu trên được xác định trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 646/BCV-HN/CT ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Công ty CP Tư vấn & Thẩm định giá doanh nghiệp.

- Tài sản 03 : 550.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản 03 nêu trên được xác định trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 654/BCV-HN/CT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Công ty CP Tư vấn & Thẩm định giá doanh nghiệp.

Giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các loại  phí và lệ phí chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá: 160.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Tài sản 01: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng)

- Tài sản 02: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

- Tài sản 03: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng)

4. Thời gian mua hồ sơ đăng ký đấu giá (đăng ký xem tài sản): Ngày 31/12/2016 (Từ 8h00 đến 16h00);

5. Thời gian xem tài sản: 09h00 Ngày 03/01/2017;

6. Thời gian nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Hạn cuối đến 17h00 ngày 03/01/2017;

7. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: Ngày 05/01/2017.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty cổ phần Đấu giá Á Âu – Tầng 7, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đấu giá Á Âu

Địa chỉ: B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.66821313.

Cùng chuyên mục
Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

(PLVN) - Đại học Thái Nguyên là một trong các đại học vùng (Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng), cùng với 02 đại học quốc gia có sứ mệnh “thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”.
Đọc thêm