Thông báo đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá tài sản là: Toàn bộ tài sản, vật kiến trúc được xây dựng trên khu đất thuê của nhà nước, thuộc tờ bản đồ số 00 theo GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB245926, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT00108 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của UBND Tp Hải Phòng cấp ngày 05/4/2010; Địa chỉ: Khu Nam Cầu Bính,  Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Giá khởi điểm: 21.200.000.000 đồng; Tiền đặt trước : 3.000.000.000 đồng (Chi tiết thể hiện tại hồ sơ đấu giá)

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/02/2020 đến ngày 23/03/2020 (trong giờ hành chính)

- Thời gian xem tài sản: Ngày 02/03/2020 và ngày 03/03/2020

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 25/03/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian công bố giá, tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 26/03/2020.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: 0975.993.888.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm