Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Trong 2 ngày 6 và 7/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các ông: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội.

Cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình và các huyện, thành phố; 140 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, từ đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Thái Bình về nhiệm vụ này.

Tập trung sự lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Duy trì nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật trong mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là an toàn trong tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh; chú trọng nắm, quản lý mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động của quân đội, địa phương.

Báo cáo chính trị trình Đại hội thể hiện: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, phối hợp với các lực lượng xử trí có hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cách ly tập trung các trường hợp trở về từ vùng dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày càng được nâng cao, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 100% quân số lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên được huấn luyện, kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi trở lên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đạt 90% trở lên, trên 20% đơn vị đạt tiêu chuẩn "Mẫu mực, tiêu biểu". 

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; hoàn thành 100% chương trình nội dung giáo dục chính trị, kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá giỏi; hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm