Đồng Nai: Công tác Tư pháp góp phần tích cực phát triển KT-XH

(PLO) - Trong năm 2017, công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp với các nhiệm vụ trọng tâm, theo đúng chỉ đạo của tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và được công chức, viên chức trong ngành Tư pháp góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng Nai: Công tác Tư pháp góp phần tích cực phát triển KT-XH

Trong năm đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, điều chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm 9 công chức, viên chức; tuyển dụng 12 viên chức; công tác phát triển đảng viên năm 2017 đạt 133% chỉ tiêu; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 43 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 44 quyết định quy phạm pháp luật đúng trình tự thủ tục. Trong đó có 03 nghị quyết, 02 quyết định quy phạm của ngành Tư pháp. Thẩm định 79 văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 160 dự thảo văn bản pháp luật. Tự kiểm tra 48 văn bản quy phạm pháp luật.

Nhằm hướng công tác tư pháp về cơ sở, Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức đối thoại với 60 công chứng viên trên địa bàn tỉnh qua đó định hướng nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công chứng. Bồi dưỡng cho 216 công chức cấp xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại 37 đơn vị, địa phương trong các lĩnh vực như công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại; kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, công tác hộ tịch, con nuôi, chứng thực.

Đáng chú ý, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp xây dựng và triển khai hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, tham mưu UBND tỉnh công bố 1.600 thủ tục và 1.200 lưu đồ xử lý hồ sơ. Tiếp nhận xử lý gần 16.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 95%; mức độ hài lòng của người dân đạt 98%.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm, có gần 2 triệu lượt người, nhất là các luật có liên quan đến đời sống người dân như Bộ luật Hình sự, Dân sự, Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Tiếp cận thông tin, Trợ giúp pháp lý…

Ngoài ra, trong năm đã tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam và 35 năm ngày thành lập ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai, tổ chức Đại hội thể dục thể thao ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 2017 với 5 môn thi đua, có 289 vận động viên tham gia.

Thực hiện các đợt hoạt động vì cộng đồng, từ thiện xã hội và về nguồn, hỗ trợ vùng bão lụt, trao 556 phần quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí 500 người, tổng giá trị 331 triệu đồng. Đổi mới mô hình, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội nghị tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thực hiện chuyên mục, chuyên trang “pháp luật cho mọi người”, “pháp luật và đời sống” trên báo, đài.

Năm 2017 Sở Tư pháp tiếp tục 3 năm liền được Bộ Tư pháp xếp loại thi đua xuất sắc.

Năm 2018 công tác tư pháp cần được khẩn trương triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ và giải pháp được tổ chức thực hiện, tích cực và đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các nghị quyết, kế hoạch và các quy định liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các kế hoạch công tác; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn. Tổ chức kiện toàn bộ máy, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhất là ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối làm việc. Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; đổi mới và đa dạng hóa công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm