Phú Yên: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy thi hành án dân sự

(PLO) -Ở Phú Yên, các vụ án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ ít trong tổng lượng án thụ lý, tuy nhiên lại chiếm tỷ lệ lớn về tiền, do đó việc chưa thi hành xong các việc thi hành án loại này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án. Do vậy, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên xác định cần nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục THADS tỉnh Phú Yên cho biết, các mặt công tác THADS 10 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, các cơ quan THADS đã chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch công tác năm của đơn vị. 10 tháng, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.061 việc, đạt tỷ lệ 65% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, còn thiếu 7,5%) tăng 211 việc (9,5%) so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 54.910.636.000 đồng. 

  Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: đã giải quyết được 22 việc; thu được số tiền là 6.678.504.000 đồng, tăng 4.278.376.000 đồng so với cùng kỳ. Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự tại các Trại giam thuộc Bộ Công an: Trong 10 tháng đầu năm 2018, thi hành xong 21 việc, thu được số tiền là 3.861. 949.000 đồng, đạt tỷ lệ 29% về việc và 21% về tiền. 

Các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao: Thụ lý, ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đúng pháp luật; công tác phân loại án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả phân loại án tương đối chính xác; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân; công tác tổ chức cán bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo dân chủ, khách quan; việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh được thực hiện đầy đủ...  

Tuy nhiên, Cục THADS cũng chỉ rõ việc kết quả thi hành về việc, nhất là kết quả thi hành về tiền đạt rất thấp, xuất phát chủ yếu là do yếu tố khách quan tác động (nhiều tài sản thi hành án có giá trị lớn đã kê biên, bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người mua). Các vụ án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ ít trong tổng lượng án thụ lý, tuy nhiên lại chiếm tỷ lệ lớn về tiền, do đó việc chưa thi hành xong các việc thi hành án loại này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án. Cụ thể, trong năm 2018, Chi cục THADS TP Tuy Hòa đã thụ lý việc thi hành án liên quan đến Công ty cổ phần Thuận Thảo (bao gồm theo đơn và chủ động) với số tiền phải thi hành án 1.075.684.828.086 đồng/1.520.106.753.000 đồng tổng số tiền phải thi hành toàn hệ thống các cơ quan THADS tỉnh (chiếm tỷ lệ 71%).   

Một trong những nguyên nhân được Cục THADS tỉnh Phú Yên chỉ ra là tổng số thụ lý về tiền năm 2018 tăng đột biến; tính chất việc thi hành án ngày càng phức tạp, khó thi hành dứt điểm trong thời gian ngắn; biên chế làm công tác THADS cắt giảm theo từng năm; tâm lý ngại mua tài sản thi hành án, yếu tố giá cả, thị trường bất động sản chi phối... nên nhiều tài sản thi hành án đã kê biên, đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người đăng ký mua mặc dù đã giảm giá bán nhiều lần; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát, quyết liệt và kịp thời. 

Từ nay đến cuối năm và năm 2019, Cục THADS tỉnh Phú Yên xác định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy từ Cục đến Chi cục; sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức phù hợp với năng lực công tác và theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Nâng cao chất lượng và tiến độ công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp; tăng cường đôn đốc Chi cục THADS các huyện, thị xã, TP rà soát, thực hiện thủ tục xét miễn giảm cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật THADS. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành án hành chính. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức toàn ngành, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể địa phương, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính và UBND các cấp để nâng cao hiệu quả trong công tác THADS. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm