Sở Công Thương TP Đà Nẵng không đồng tình kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND TP

(PLVN) - Ngày 7/7, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin tại báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND TP gửi Kỳ họp HĐND đang diễn ra.

Kỳ họp làn thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra từ ngày 6/7.

Kỳ họp làn thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra từ ngày 6/7.

Cụ thể, trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND TP khóa IX diễn ra ngày 6/7, lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng cho biết, theo kết quả khảo sát, tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng với cán bộ, công chức còn tương đối cao.

Nhiều người được hỏi trả lời họ phải tốn chi phí không chính thức khi đến cơ quan Nhà nước liên hệ giải quyết công việc. Một số sở ngành còn chậm trễ giải quyết hồ sơ cho dân và doanh nghiệp.

Trong đó, lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Cục thuế TP chiếm hơn 33%, Sở Y tế chiếm 1,4%. 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương.

Cũng theo báo cáo, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo TP Đà Nẵng giao.

Nhiều nhiệm vụ mà lãnh đạo TP Đà Nẵng giao đã quá hạn nhưng các sở vẫn chưa hoàn thành. Đơn cử như Sở Tài nguyên - Môi trường có 86 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 14,63%), Sở Y tế có 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 14,60%)…

Ban Pháp chế đề nghị UBND TP Đà Nẵng siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

 Sở Công thương TP Đà Nẵng bác thông tin của Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, số liệu tỷ lệ 100% không hài lòng được Ban Pháp chế đưa ra chưa chính xác. Nguyên nhân, Ban Pháp chế sử dụng kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến www.cchc.danang.gov.vn từ 1/1/2020 đến 25/6/2020.

Giai đoạn này, Sở Công Thương chỉ có một công dân tiến hành đánh giá mức độ hài lòng vào ngày 3/3, đánh giá kết quả là “chưa hài lòng”. Ông Bắc cho hay Ban Pháp chế căn cứ đánh giá trên để đưa ra tỷ lệ 100% chưa đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, chưa khách quan, chưa mang tính đại diện, chưa phản ánh thực tế hoạt động của Sở Công Thương.

Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng đưa ra dẫn chứng, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

“Kết quả khảo sát trực tuyến được Ban Pháp chế sử dụng chỉ là một trong ba phương pháp để lấy kết quả”, ông Bắc phản biện và cho biết kết quả khảo sát trực tuyến phải được Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Thông tin dịch vụ công (1022) phúc tra để đảm bảo số liệu, số lượng khảo sát là chính xác.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm