TP HCM kiên quyết chấn chỉnh công tác tiếp công dân

(PLVN) - Trong các cuộc họp từ trước đến nay, lãnh đạo TP HCM luôn nhấn mạnh, việc tiếp dân là một vấn đề quan trọng, trọng tâm hàng đầu của TP và đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc.

Một buổi tiếp dân tại TP HCM.

Một buổi tiếp dân tại TP HCM.

Nhiều thiếu sót trong công tác tiếp dân

Ban Tiếp công dân TP HCM cũng cho biết, theo Luật Tiếp công dân, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hàng tuần phải dành ra 1 ngày tiếp công dân. Lịch tiếp công dân phải niêm yết công khai và được thực hiện đúng, để bất cứ lúc nào người dân đến là tiếp, không có chuyện hẹn trước, xếp lịch mới tiếp.

Luật không quy định phải đăng ký trước. Lịch tiếp dân đã được công bố, người dân có nhu cầu ngày đó đến là phải tiếp. Tới ngày tiếp dân mà người tiếp lấy lý do bận họp, không tiếp là không đúng...

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của Thanh tra TP, quá trình thanh tra vừa qua, một số sở ngành, đơn vị, các địa phương vẫn còn tình trạng lơ là trong công tác tiếp dân. Nhiều trường hợp tiếp công dân trễ nải, ấn định lịch tiếp công dân, thất lạc sổ sách, hồ sơ và tài liệu phục vụ tiếp công dân… 

Cụ thể, tại các quận, huyện: 3, 11, Củ Chi, Cần Giờ đặt ra thủ tục tiếp dân trực tiếp như: Đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp vào ngày khác theo Giấy mời. Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa phát hiện đúng những sai phạm xảy ra tại các đơn vị trực thuộc (UBND huyện Củ Chi).

Làm thất lạc sổ sách, hồ sơ và tài liệu phục vụ tiếp công dân (UBND huyện Cần Giờ). Không ban hành Thông báo tiếp công dân theo quy định tại khoản 4, Điều 32, Thông tư số 06 ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ (UBND quận 11).

Ngoài ra còn có trường hợp, các phường, xã, thị trấn ở nhiều quận, huyện mở sổ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ không đúng mẫu quy định; không có bảng nội quy tiếp công dân. Bố trí địa điểm tiếp công dân chưa phù hợp.

Chưa ghi chép đầy đủ hướng chỉ đạo xử lý. Việc theo dõi nội dung chỉ đạo sau khi tiếp công dân chưa được đảm bảo. Không tham mưu cho Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 64/2014. Tình trạng này xảy ra ở các quận, huyện: 1, 3, 8, Phú Nhuận, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh.

TP cũng “điểm danh”: Các phòng, ban thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thực hiện kết luận tiếp công dân của Giám đốc Sở; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân…

Đảm bảo lịch, số ngày tiếp công dân 

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ra yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới; quán triệt các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm, đúng thời hạn kết luận tiếp công dân của Lãnh đạo Sở làm căn cứ trả lời cho công dân. Phối hợp với Ban Tiếp công dân TP để thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng đối với công tác tiếp dân của cán bộ công chức.

Các quận, huyện 1, 3, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo kết luận tiếp công dân. Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc đặt ra thủ tục tiếp dân trực tiếp như: Đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp vào ngày khác theo Giấy mời…

Giao Ban Tiếp công dân TP tham mưu UBND TP có văn bản chỉ đạo UBND 24 quận, huyện và các Sở, ngành: Tiếp tục tự rà soát, chấn chỉnh khắc phục các sai phạm, thiếu sót. Đặc biệt, đảm bảo lịch, số ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng, đột xuất của người đứng đầu đơn vị theo quy định. Đây sẽ là chỉ số quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm.

Thực hiện nghiêm túc đề cương báo cáo số liệu tiếp công dân của người đứng đầu các đơn vị theo đúng quy định pháp luật được Thanh tra thành phố yêu cầu hàng quý (phân tích số liệu tiếp dân của người đứng đầu riêng); đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các đơn vị trực thuộc.

Chỉ đạo Ban Tiếp công dân các quận, huyện chủ động phối hợp với các phòng, ban cùng cấp tham mưu các vụ việc để Chủ tịch UNND quận, huyện trực tiếp tiếp công dân định kỳ đảm bảo số lượng ngày tiếp theo quy định. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm