Tuyên Quang đôn đốc tiến độ giải quyết việc thi hành án

(PLO) - Đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện… đó là một trong những nhiệm vụ được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang xác định nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao Giấy khen  của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt cao điểm.

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt cao điểm.

10 tháng năm 2018, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.654 việc, tăng 245 việc (7%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 87% (vượt 14% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017); về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 21.087.426.000 đồng, tăng 2.324.439.000 đồng (12,4%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 35% (vượt 1,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017). 

Cục đã chỉ đạo các đơn vị, chấp hành viên thực hiện tốt các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết 37 của Quốc hội. Kết quả 100% các bản án, quyết định về dân sự  được ra quyết định thi hành án đúng thời hạn theo quy định. Tổ chức xác minh, phân loại việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành án chính xác. Trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án chưa để xảy ra vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đương sự, của Nhà nước.   

Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành. Các mặt công tác khác cũng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra nên kết quả THADS về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu được giao cả năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ rõ, số việc có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều (567 việc, tăng 278 việc, tương ứng tăng 96% so với số có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018). Khó khăn nữa nổi lên là người phải thi hành án có tài sản là nhà đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn trong việc kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án; tài sản đưa ra bán đấu giá  là quyền sử dụng đất nhưng không bán được mặc dù đã giảm giá nhiều lần (có vụ việc đến 6 lần, có vụ đến 11 lần). 

Một số đối tượng phải thi hành nhiều quyết định thi hành án, trong khi đó tài sản có giá trị nhỏ hơn nhiều so với số tiền phải thi hành, hoặc tài sản kê biên chưa bán được hoặc đang chờ Tòa án giải quyết vụ kiện mới phân chia tài sản chung. Số việc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tương đối nhiều.

Những tháng cuối năm 2018 và năm 2019, Tuyên Quang xác định, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức chấp hành viên. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết TƯ 7 (khóa XII). 

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; các văn bản của Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành.

Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân về công tác THADS, không để đơn thư tồn đọng. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ chấp hành viên, kế toán, thủ kho theo chỉ đạo của Tổng cục THADS.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh. Triển khai nghiêm túc và vận hành Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS theo đúng kế hoạch của Tổng cục.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc, Tổng cục THADS, địa phương và các kế hoạch Cục đã phát động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Ngành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Khởi sắc trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer

Khởi sắc trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer

(PLVN) - Tỉnh Bạc Liêu là địa phương có khá đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhờ những chính sách ưu đãi đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển, từng bước được khởi sắc hơn. 

Đọc thêm