Tuyên Quang: Thi hành án vượt chỉ tiêu

(PLO) - 10 tháng năm 2018, Cục THADS Tuyên Quang cho biết đơn vị này và các Chi cục trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao ngay từ đầu năm.

Hình minh họa

Hình minh họa

Các cơ quan THADS Tuyên Quang kịp thời ban hành các kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện. Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác khác cũng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, nên kết quả THADS về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu được giao cả năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu tổng kết của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang, về việc trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.654 việc, tăng 245 việc (7%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 87% (vượt 14% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017). 

Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 21.087.426.000 đồng, tăng 2.324.439.000 đồng (12,4%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 35% (vượt 1,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Tính đến ngày 30/7/2018, các cơ quan THADS của tỉnh phải thi hành 09 việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, với số tiền 11.115.510.000 đồng. Kết quả đã giải quyết xong 3 việc bằng 9.179.459.000 đồng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm