Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

(PLVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Hải Phòng được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/1/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng trang hoàng đường phố phục vụ bầu cử.

Hải Phòng trang hoàng đường phố phục vụ bầu cử.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy, có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của ủy ban bầu cử TP, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; biên soạn và cấp phát các tài liệu bầu cử được phân công; kiểm tra, đôn đốc UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, TP về công tác bầu cử; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác cổ động, trang trí khánh tiết ở các địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; hướng dẫn, theo dõi việc thi hành pháp luật về bầu cử trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước, trong và sau ngày bầu cử; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng công an, quân đội tham gia cuộc bầu cử… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm