TP Hồ Chí Minh: Vì sao lãnh đạo Sở Xây dựng bị đề nghị kiểm điểm?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, quá trình quản lý trong giai đoạn 2018, 2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã có nhiều tồn tại, khuyết điểm trong thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác.
Trụ sở Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.
Trụ sở Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách, Sở Xây dựng TP HCM thực hiện chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định của Bộ Xây dựng.

Theo Thanh tra TP HCM (TTTP), trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý vụ việc, lãnh đạo Phòng Thẩm định dự án và Giám đốc Sở Xây dựng thời kỳ có liên quan cũng liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã để xảy ra sai sót như: Một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định; không thực hiện lưu giữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án; không có biên bản họp Tổ chuyên gia.

Tại một dự án, Sở này đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư khi đã hết hiệu lực. Một số dự án, Sở Xây dựng cũng không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo quy định pháp luật như: Năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường…

Về pháp lý sử dụng đất, trong Tờ trình Sở Xây dựng trình UBND TP không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Đáng chú ý, về điều tiết nhà ở xã hội, có 17/26 dự án, trong Tờ trình Sở Xây dựng không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế. Qua đây, cho thấy có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Về điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án, Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung. Sở cũng không tham mưu, đề xuất về theo quy định pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện mà đề xuất UBND TP chấp thuận điều chỉnh dự án và thực hiện dự án.

Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong việc thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách. Riêng đối với việc thẩm định các dự án nhà ở thương mại, ngoài việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm thì cần làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Từ đó, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, báo cáo cho UBND TP và Thanh tra TP.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không theo quy định pháp luật hiện hành; kiểm tra, rà soát các trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội; thực hiện kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 4 trường hợp chậm triển khai thực hiện dự án mà không có lý do chính đáng…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên Tổ chuyên gia có liên quan đến những vi phạm mà Thanh tra đã nêu.

Đọc thêm