TP Hồ Chí Minh: VKS TP công bố quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS

(PLO) - Vừa qua, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP HCM đã tiến hành công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh: VKS TP công bố quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS

Tại buổi công bố Quyết định, về phía VKSND thành phố, có đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố - Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm sát; về phía Cục THADS thành phố có đồng chí Vũ Quốc Doanh, Q.Cục trưởng Cục THADS thành phố; Các phó Cục trưởng; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Chấp hành viên thuộc Cục.

Thực hiện Quyết định số 337QĐ-VKS-P11 ngày 06/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS tại Cục THADS thành phố, thời gian 01 tháng  (từ ngày 12/10/2017 đến ngày 17/11/2017). Với các nội dung: Kiểm sát các hồ sơ thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm; Việc phân loại xử lý việc chưa có điều kiện thi hành, hồ sơ thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo kết quả công tác THADS năm 2017: Về việc, tổng số thụ lý là 106.769 việc, tăng 9.129 việc (8,55%) so với năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 35.275 việc, số thụ lý mới là 71.494 việc, tăng 5.010 việc so với năm 2016. Tổng số việc phải thi hành là: 105.136 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 84.722 việc (chiếm tỷ lệ 80,58%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 60.244 việc, đạt tỷ lệ 71,11% vượt chỉ tiêu được giao là 1,11%. Về tiền, tổng số thụ lý là 74.520.484.177.988 đồng, tăng 14.366.327.414.864  đồng (23,88%) so với năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 46.716.781.701.873 đồng, số thụ lý mới là 27.817.520.705.241 đồng. Tổng số tiền phải thi hành là: 70.552.703.645.499 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 39.265.691.057.031 đồng (chiếm tỷ lệ 55,65%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 18.598.336.888.000 đồng, đạt tỷ lệ 47,37%, vượt chỉ tiêu 17,37%.

Đối với Hồ sơ thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. Trong năm 2017 (tính từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017) Cục THADS thành phố đã ban hành 283 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. Trong đó chủ yếu là quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; Chấm dứt tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và Quyết định phong tỏa tài khoản hoặc chấm dứt phong tỏa tài khoản. Việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành: Cục THADS thành phố đã ra 532 quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.

Việc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại các bản án và quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật để kiến nghị cơ quan thi hành án thi hành đối với các bản án, quyết định có điều kiện thi hành. Phối hợp với Cơ quan THADS báo cáo Cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm những việc không có điều kiện thi hành…

Tiếp tục rà soát những bản án, quyết định còn nhận thức khác nhau để kiến nghị có biện pháp khắc phục”, thông qua các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS, Viện kiểm sát nhân dân  đã góp phần đảm bảo việc tổ chức thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật đúng theo quy định của pháp luật về THADS nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phải THADS, người được THADS, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, quyền lợi ích của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức khác. Đó cũng là một kênh thông tin công khai, minh bạch của cơ quan THADS trong quá trình thực thi pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh trong việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dân và tổ chức. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm