TP Tân An: Dân “tố” chính quyền không giải quyết khiếu nại đúng quy định?

(PLVN) - Mặc dù Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Tân An, tỉnh Long An đã hoàn thành từ lâu, nhưng đến nay tình trạng một vài hộ dân có đất bị thu hồi khiếu kiện, khiếu nại vẫn còn.

Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Tân An

Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Tân An

Vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng

Theo ông Hồ Văn Phải một trong những hộ có đất bị thu hồi tại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, trong quá trình triển khai dự án, gia đình ông bị thu hồi hơn 133m2 đất nhưng UBND thành phố Tân An chỉ ban hành quyết định thu hồi chưa đầy 7m2 đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông.

Trả lời về vấn đề này, tại thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 138/TB-UBND ngày 15/07/2016 của UBND tỉnh Long An cho biết: “Phần đất của ông Hồ Văn Phải thuộc thửa số 53, diện tích 6,8m2 đất của ông Phải được cấp GCNQSDĐ, UBND thành phố Tân An có ban hành quyết định số 6450/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 về việc thu hồi đất của ông. Đối với diện tích 126,9m2, đất ông Hồ Văn Phải chưa được cấp GCNQSDĐ, UBND thành phố Tân An không ban hành quyết định thu hồi là đúng quy định pháp luật.” 

Tuy nhiên theo ông Phải, toàn bộ 133,7m2 đất bị thu hồi, gia đình ông đã được cấp GCNQSDĐ vào năm 2003. Việc UBND thành phố Tân An chỉ ra quyết định thu hồi 6,8m2 đất của gia đình ông là hoàn toàn không đúng thực tế.

Theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ngày 25/10/2010 thì đối với từng đường giao thông, khi vận động 100% số hộ đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng, giao mặt bằng cho Nhà nước thì chủ đầu tư mới cho triển khai thi công; việc vận động phải trên tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân.

Cũng theo quyết định này, trường hợp nếu còn hộ nào chưa thông suốt chủ trương vận động thì tiếp tục vận động, nếu vẫn chưa thống nhất tự nguyện đóng góp thì chưa triển khai thi công công trình.

Thế nhưng theo ông Phải, dù chưa đạt 100% hộ dân đồng tình ủng hộ đóng góp đất đai nhưng UBND thành phố Tân An vẫn triển khai thực hiện.

Thậm chí là ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất do một số hộ không bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình. Tuy nhiên tại thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 138/TB-UBND ngày 15/07/2016 của UBND tỉnh Long An lại khẳng định, trong quá trình tổ chức bảo vệ thi công, UBND TP Tân An không lập biên bản, không ra quyết định cưỡng chế.

TP Tân An: Dân “tố” chính quyền không giải quyết khiếu nại đúng quy định? ảnh 1
Ông Hồ Văn Phải 

Chưa giải quyết thỏa đáng theo luật định

Cũng theo ông Phải, suốt nhiều năm qua ông liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, nhưng vẫn chưa được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Tại biên bản làm việc ngày 27/09/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Long An giao cho Chủ tịch UBND thành phố Tân An ban hành quyết định thụ lý và thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật khiếu nại.

Nhưng không hiểu sao đã hơn một năm nay, UBND thành phố Tân An vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu kiện, khiếu nại, khiến ông Phải liên tục gửi đơn vượt cấp.

Mặc dù, dự án đã hoàn thiện xong từ lâu, con đường đã được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng những khiếu nại, khiếu kiện của ông Phải liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thiết nghĩ, UBND thành phố Tân An nên sớm có kết quả giải quyết đối với khiếu nại của hộ ông Hồ Văn Phải để tránh tình trạng khiếu nại kéo dài và khiếu nại vượt cấp.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm