'Trục xuất' hơn 17.500 container phế liệu

(PLVN) - Với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt: Năm 2019, số lượng container hàng hóa là phế liệu tồn đọng đã giảm 17.567 container so với năm 2018 và không có xu hướng tăng lên.

Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, năm 2019 công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhập khẩu đã cơ bản đi vào ổn định. 

Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành thực hiện ngăn chặn từ xa không cho hạ bãi các lô hàng phế thải, phế liệu không đủ điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra lấy mẫu phân tích; tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý chặt chẽ, phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thông quan nhanh đối với các lô hàng đủ điều kiện.

Trên cơ sở Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan ban hành công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu đúng quy định, thống nhất, cơ bản không phát sinh các vướng mắc mới.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu để rà soát, thực hiện thông báo tìm chủ hàng và kiểm kê, phân loại thông báo tìm chủ hàng, thành lập hội đồng xử lý hàng tồn. Theo đó, hướng dẫn cơ chế xử lý đối với các lô hàng đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam các lô hàng không đủ điều kiện.

Với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt. Cụ thể, số lượng container hàng hóa là phế liệu tồn đọng đã giảm 17.567 container so với năm 2018 và không có xu hướng tăng lên. 

Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, trong thời gian tới, khi Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng ban hành quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu có hiệu lực thi hành, đơn vị sẽ tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt được mục tiêu quản lý nhà nước với hoạt động này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm