Tư pháp Thanh Hóa 6 tháng đầu năm: Đạt nhiều kết quả tích cực

(PLO) - Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Nhiều kết quả tích cực trong công tác 06 tháng đầu năm 2017 được ghi nhận tại Hội nghị.

Tư pháp Thanh Hóa 6 tháng đầu năm: Đạt nhiều kết quả tích cực

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm cho thấy, ngành đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác xây dựng văn bản tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Công tác thẩm định, góp ý văn bản được chú trọng cả về tiến độ và chất lượng, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, đã thẩm định và tham gia 187 dự thảo văn bản của tỉnh (tăng 65 văn bản so với cùng kỳ 2016); phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 24 vụ việc pháp luật cụ thể ở địa phương.

Sở cũng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND cho 650 công chức các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND,UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho gần 750 học viên là lãnh đạo UBND, cán bộ HĐND, cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố.

Trong công tác kiểm tra VBQPPL, đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 1.425 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 103 VBQPPL; tổ chức Đoàn kiểm tra văn bản tại huyện Như Xuân, Mường Lát, Quan Sơn; đã thực hiện kiểm tra 25.833 văn bản, qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý 04 Nghị quyết ban hành không phù hợp thẩm quyền, 31 Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành chưa phù hợp nội dung, thẩm quyền. 

Qua tham mưu của Sở, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017, danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ngành; tham gia ý kiến về quy định của 03 TTHC tại 03 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; thẩm định quy định của 08 TTHC tại 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; kiểm soát chất lượng 27 dự thảo Quyết định với 444 TTHC do các sở, ban, ngành dự thảo trước khi trình Chủ tịch UBND công bố; đánh giá chất lượng kết quả rà soát 04 TTHC do Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải chủ trì rà soát...

Những tháng đầu năm, Sở đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều Vua Lê Thánh Tông - Những giá trị lịch sử và đương đại”. Ngoài ra, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 14 hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 3.596 vụ việc; hòa giải thành 2.934 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. Các địa phương đã tổ chức 82 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với hơn 10 nghìn lượt người dự thi, cấp phát miễn phí gần 61 nghìn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2017; phối hợp với Cục Thuế theo dõi việc thực hiện các tiêu chí, điều kiện miễn giảm thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, văn hóa và giáo dục. Các địa phương đã thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; đến nay đã có 26/27 huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm hộ tịch điện tử.

Sở đã tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức kiểm tra các tổ chức công chứng, đấu giá, luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật theo kế hoạch. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 288 vụ việc (tăng 173 vụ việc so với cùng kỳ 2016); tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (6/9/1997- 6/9/2017). 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực công tác như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát TTHC, đăng ký và quản lý hộ tịch, công chứng... Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận kết quả đạt được và những đề xuất kiến nghị của các phòng, đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2017. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm