Cần lồng ghép nhiệm vụ Tư pháp vào kế hoạch phát triển KT - XH của Hưng​Yên

(PLVN) - Sáng 10/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác tư pháp năm 2020 của Sở Tư pháp Hưng Yên. 

Cần lồng ghép nhiệm vụ Tư pháp vào kế hoạch phát triển KT - XH của Hưng​Yên

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên Nguyễn Đình Chung, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành địa phương có liên quan.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Hưng Yên

Trong năm 2019, ngành Tư pháp tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý. Công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL đã đi vào nề nếp, các văn bản thẩm định có chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Công tác PBGDPL được tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành; công tác TGPL được đẩy mạnh; công tác đăng ký quản lý hộc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổ chức bộ máy của Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương. 

Đặc biệt, trong năm 2019, Sở Tư pháp Hưng Yên đã cùng với toàn ngành Tư pháp rà soát, lần đầu tiên công bố được số lượng văn bản đang có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam Kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua khen thưởng năm 2019, Sở Tư pháp Hưng Yên xếp hạng A.

Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Chẳng hạn như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL chưa cao; công tác xử lý vi phạm hành chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế; hoạt động theo dõi thi hành pháp luật tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức; công tác hộ tịch tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí, nhận thức của người dân còn hạn chế.

Do đó, trong năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, như tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tiếptục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh… 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận đưa ra các ý kiến đóng góp, như ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính… để công tác Tư pháp phát triển hơn, để các cấp ủy, chính quyền địa phương biết đến và quan tâm hơn nữa đối với công tác Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đề nghị công tác tư pháp tại tỉnh chủ động đề xuất, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác Tư pháp, lồng ghép các nhiệm vụ Tư pháp vào các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường sử dụng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản để bảo đảm khả thi của văn bản QPPL; tập trung nguồn lực để hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính nhất là trong các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên Nguyễn Đình Chung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Tư pháp trong việc bảo đảm vai trò của nhà nước,cung cấp một số dịch vụ công như công chứng, đấu giá tài sản, việc bỏ quy hoạch công chứng. Đồng thời yêu cầu Tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo quy định, hướng dẫn chung.

Ngoài ra, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn công chức, viên chức và người lao động ngành t­ư pháp Hưng Yên tiếp tục duy trì mối đoàn kết, nỗ lực cố gắng hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo đ­ược b­ước tiến bộ rõ rệt trong công tác t­ư pháp.

Sở Tư pháp Hưng Yên nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp 
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nhân dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Cờ  thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh

Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh

(PLVN) - Chia sẻ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào nền nếp, thông qua các đợt rà soát đạt được kết quả cụ thể, nhận thức của các bộ, ngành về công tác này được nâng lên rõ rệt.
Đọc thêm