Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam (Ngày 11/6-12/6)

(PLO) - Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào cạnh đáp án đúng:
Câu 1. Hội nghị giao ban bằng hình thức điện tử đa phương tiện (giao ban trực tuyến) của Bộ Tư pháp lần đầu tiên được tổ chức năm nào? 
a- Năm 2001               
b- Năm 2009              
c- Năm 2012               
Câu 2. Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế được thực hiện theo văn bản nào?
a- Nghị định 50/2011/NĐ-CP    
b-Nghị định 54/2011/NĐ-CP  
c- Nghị định 55/2011/NĐ-CP 
Câu 3. Cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác pháp chế trong phạm vi cả nước là?
a- Bộ Tư pháp      
b- Văn phòng Chính phủ    
c- Bộ Nội vụ        
Thông tin người tham gia dự thi: 
Họ và tên: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ....................................................................
Điện thoại liên hệ: …………………………………..........
Sau khi trả lời các câu hỏi và điền thông tin cá nhân, bạn đọc gửi Phiếu dự thi về địa chỉ: Báo Pháp luật Việt Nam, 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ: Thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam
* Bạn đọc có thể in câu hỏi từ Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam để tham dự Cuộc thi
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm