CụcTHADS TP Hồ Chí Minh: Thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao các chỉ tiêu phấn đấu

(PLO) - Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố; các đồng chí Phó Cục trưởng cùng toàn thể CBCC, người lao động cục THADS thành phố.

Cục trưởng Vũ Quốc Doanh phát biểu tại Hội nghị.

Cục trưởng Vũ Quốc Doanh phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm, lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tiến độ thực hiện chỉ tiêu phấn đấu năm 2017, như: ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, phân loại án; kiểm tra việc phân loại án; tổ chức các đợt cao điểm; tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ... 

Thông qua đó, đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017, nhiều chỉ tiêu được thực hiện tốt, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017, Công đoàn, Đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố được đánh giá và công nhận danh hiệu vững mạnh. 

Công tác tổ chức cán bộ thời gian qua đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định: chế độ chính sách đối với công chức được đảm bảo; việc bổ nhiệm, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức được thực hiện nền nếp, đúng quy trình, quy định của ngành và của pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện, số công chức cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong năm 2017 được lãnh đạo Cục THADS thành phố tiến hành với trọng tâm là nâng cao kỷ luật công vụ, hướng về cơ sở, thực hiện các giải pháp đột phá, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra nâng cao chất lượng công tác. Trong năm 2017 đơn vị đã có nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Cùng đó, công tác phối hợp trong THADS của Cục và các Chi cục được phát huy và duy trì thường xuyên, chủ động phối hợp phối hợp trong công tác THADS, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực các cấp và Trưởng ban Chỉ đạo THADS thành phố, quận/huyện. 

Trong năm 2017, Cục THADS thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt chế định Thừa phát lại. Trong năm, các cơ quan THADS đã chuyển giao 39.865 văn bản, với doanh thu là 3.109.035.000 đồng. Do chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ, tính đến nay, số tiền chưa thanh toán cho các văn phòng Thừa phát lại là 1.764.107.000 đồng. 

Bên cạnh việc phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh xác định một số giải pháp trọng tâm, cần thực hiện trong thời gian tới. 

Cụ thể: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCC tại từng đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức các cơ quan THADS, phân bổ biên chế hợp lý đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. 

Nâng chất công tác đánh giá chất lượng CBCC và các đơn vị trực thuộc, thường xuyên biểu dương khen thưởng đối với các đơn vị làm tốt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đối với CBCC có nhiều thành tích xuất sắc, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình một cách công khai những đơn vị làm chưa tốt, xử lý nghiêm CBCC vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành. 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của tất cả các cơ quan THADS; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố và Ban Chỉ đạo THADS thành phố trong công tác tổ chức cán bộ, trong việc tổ chức thi hành những vụ án lớn, phức tạp, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án; tập trung chỉ đạo các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, theo dõi thi hành án hành chính...

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bộ trưởng Lê Thành Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Bộ trưởng Lê Thành Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

(PLVN) -Hôm nay (14/5), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Kiên Giang tiếp tục có buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri huyện An Biên, Kiên Giang. 
Đọc thêm