Kịp thời điều chỉnh nhiều chỉ tiêu thi hành án sát thực tế

(PLO) - Theo đánh giá của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), năm 2017 toàn Hệ thống THADS cơ bản nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ trong lĩnh vực THADS và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục...

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nên trong năm 2018, Tổng cục THADS đã kịp thời điều chỉnh tăng, giảm một số nội dung, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

Không còn tình trạng tăng đột biến số liệu thi hành án

Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương. Theo đó, Tổng cục đã thể chế hóa đầy đủ 7 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong lĩnh vực THADS thành 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Nhìn chung năm 2017, Tổng cục THADS đã tập trung chỉ đạo toàn Hệ thống triển khai thực hiện đầy đủ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Kết quả là đã hoàn thành 8/12 chỉ tiêu, nổi bật là thi hành xong 79,25% về việc và 38,31% về tiền trong tổng số có điều kiện thi hành (cao hơn chỉ tiêu đề ra lần lượt là 70% và 30%).

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được thực hiện đều tăng về giá trị tuyệt đối so với năm 2016. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ tín dụng được tập trung chỉ đạo quyết liệt đã đạt được kết quả khả quan hơn so với năm 2016.

Qua phân tích, Tổng cục biểu dương các cơ quan THADS đã có sự nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục. Việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cho thấy các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Tổng cục đã cơ bản phản ánh đầy đủ và bao quát nhất các mặt công tác cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, đáp ứng tình hình thực tế của đất nước.

Đặc biệt, đối với các cơ quan THADS địa phương, thông qua việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công tác chỉ đạo, điều hành. Điều này thể hiện ở việc lãnh đạo các cơ quan đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, do đó không còn tình trạng số liệu tăng đột biến trong 2 tháng cuối năm 2017.

Giao chỉ tiêu: hoàn toàn khả thi

Theo Tổng cục, các cơ quan THADS đã nỗ lực tổ chức thi hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhưng vẫn có những chỉ tiêu, nhiệm vụ mới cơ bản hoàn thành như chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS”.

Theo đó, dù có giảm hơn so với năm 2016 (giảm 6 trường hợp) song vẫn còn tới 29 trường hợp vi phạm. Hay đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ “Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền… phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài”, tuy toàn Hệ thống đã tập trung giải quyết xong các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ hơn 95%, nhưng việc phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài vẫn chậm (còn 97 vụ việc phức tạp, kéo dài chưa giải quyết xong).

Ngoài ra, toàn Hệ thống còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành là chỉ tiêu “Giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau” và chỉ tiêu “tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%”.

Bên cạnh đó, mặc dù năm 2017 không còn tình trạng kết quả thi hành án trong 2 tháng cuối năm tăng đột biến song lại xuất hiện hiện tượng một số cơ quan THADS có số việc, số tiền ủy thác tăng cao trong những ngày cuối năm. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phân tích, đánh giá và dự báo kết quả thống kê mà còn ảnh hưởng cả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, đồng thời làm sai lệch số liệu thống kê việc, tiền phải thi hành.

Từ kết quả năm 2017 và dự báo năm 2018, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2018, cơ bản giữ ổn định 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ như năm 2017. Việc giao chỉ tiêu theo nguyên tắc Tổng cục THADS giao mức cụ thể cho các Cục THADS; Cục THADS giao cho từng Chi cục THADS; Cục và Chi cục giao cho từng chấp hành viên đảm bảo chính xác, công bằng và khả thi, có thể bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu Bộ, Tổng cục THADS giao đối với từng Cục, Chi cục THADS và từng chấp hành viên.

Tuy nhiên, Tổng cục đã kịp thời rà soát điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ mới cho sát với tình hình thực tế. Trong đó, tăng chỉ tiêu hoàn thành xong về việc, về tiền; tăng chỉ tiêu trả lời văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan THADS cấp dưới, sắp xếp một số nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm giải quyết án tín dụng ngân hàng, đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, các vụ việc bán đấu giá thành song chưa giao được tài sản…

Đáng chú ý là tăng chỉ tiêu hoàn thành xong về việc, về tiền theo hướng “Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành”. Tổng cục THADS tin tưởng tính khả thi của việc tăng chỉ tiêu này bởi kết quả thi hành án của các cơ quan THADS trong hai năm 2016 – 2017 đều đạt trung bình 79% về việc và hơn 33% về tiền. Hơn nữa, cần đặt ra mục tiêu cao hơn năm 2017 là để các đơn vị nỗ lực phấn đấu vượt qua chính mình và có như vậy mới góp phần đạt chỉ tiêu giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau mà năm qua chưa hoàn thành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

(PLVN) - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Đọc thêm