Địa chỉ tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa thông báo địa chỉ để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tư pháp mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Thông tin phản ánh kiến nghị xin gửi về: Thư điện tử: tocongtac236@moj.gov.vn; Điện thoại liên hệ: 024.627.39658/024.627.39655 (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác rà soát pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” để tiếp nhận thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Chuyên mục này có banner đặt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) tại vị trí trung tâm, dưới mục tin nổi bật.

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm