Khối cơ quan Tư pháp phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018

(PLO) - Ngày 19/3, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Các đơn vị trong Khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Các đơn vị trong Khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp, đại diện Tổng cục THADS (THADS), cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS 13 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018; dự thảo Ký kết giao ước thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Ông Mai Công Danh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình, Phó trưởng Khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên đã trình bày chi tiết dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018, cụ thể: Bám sát nội dung các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và địa phương phát động năm 2018, các Sở Tư pháp, Cục THADS thuộc Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung - Tây Nguyên ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các phong trào thi đua và nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Dự thảo cũng nêu rõ việc cần thiết tập trung triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua như: “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động…

Qua các phong trào thi đua này, các cơ quan, đơn vị trong khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tư pháp; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, làm nòng cốt và tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Việc thảo luận về công tác phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 đã diễn ra rất sôi nổi, với nhiều ý kiến thảo luận có chất lượng, thiết thực của lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành. Tại hội nghị, 26 đơn vị Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên đã thực hiện ký việc ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tư pháp) Phùng Huy Thuận đánh giá cao dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, ghi nhận cao các ý kiến thảo luận và đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Ông Thuận mong muốn các đơn vị đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt chủ đề thi đua của Khu vực để khi tổng kết sẽ tôn vinh những điển hình xứng đáng.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ: 

Sáng 16/3, tại tỉnh Ninh Thuận, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018; dự ký kết giao ước thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018; thảo luận, đồng thời thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các đơn vị trong khu vực.

Năm 2018, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống 73 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, với các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 của ngành Tư pháp.

Tập trung triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua như: “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động… 

Để việc thực hiện phong trào thi đua được sôi nổi, hiệu quả, Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ chia hoạt động năm 2018 thành 2 đợt thi đua cao điểm: đợt 1 từ đầu năm đến 30/6/2018; đợt 2 từ 1/7/2018 đến kết thúc năm.

Kết quả đăng ký giao ước thi đua năm 2018, trong đó: có 12 Sở Tư pháp và 40 Cục THADS, Chi cục THADS đăng ký danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến nội dung Hội nghị, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan THADS trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục THADS các tỉnh Khu vực miền Đông Nam bộ đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. 

Trong năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng - Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ; Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai và Cục THADS tỉnh Ninh Thuận là Phó Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

(PLVN) - Chiều ngày 02/3/2021, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đối với đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.
Đọc thêm