Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

(PLVN) -Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ, ngành Tư pháp phát động, 5 năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn Ngành.

Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.

Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được những kết quả đáng được biểu dương, khích lệ. Vụ luôn chủ động nghiên cứu, tham mưu với Lãnh đạo Bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược làm cơ sở cho việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ được giao. Trong đó, Vụ đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tham mưu tăng cường quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, góp phần thiết thực vào quá trình hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Còn tại Học viện Tư pháp, trong 5 năm qua, nhờ gắn kết các phong trào thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Học viện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Theo đó, quy mô đào tạo đã từng bước được mở rộng, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Học viện đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình mới, như: Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, Chương trình đào tạo nghề luật sư chất lượng cao. Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế đã đạt được những thành tích nổi bật với nhiệm vụ trọng tâm là chủ trì thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn ngân sách viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.  

Cũng là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc 100% kế hoạch công tác đề ra, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật còn luôn luôn chủ động hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất phục vụ công tác của Bộ, Ngành Tư pháp. Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, tập thể Tạp chí Dân chủ và Pháp luật còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Nhờ đó, tạo được động lực cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, một trong những thành tích nổi bật của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong 5 năm qua là việc chủ động nghiên cứu, triển khai giải pháp “Kiềng 3 chân” đã được công nhận trên toàn quốc và trở thành 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành tư pháp trong năm 2015. Sau hiệu quả của việc triển khai giải pháp “Kiềng ba chân”, Trung tâm tiếp tục xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Qua đó giúp cho Sở Tư pháp trả kết quả sớm hoặc đúng thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp, rút ngắn thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo tinh thần cải cách hành chính của địa phương.

Đề cao phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cục Đăng ký Quốc gia về giao dịch bảo đảm đã triển khai Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản mức độ 3 từ năm 2012 và đến ngày 10/7/2017 đã nâng lên mức độ 4 về dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống này đã góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan đăng ký, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là điểm sáng của Bộ Tư pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, được đánh giá là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành Tư pháp năm 2017. 

Còn tại Cục Trợ giúp pháp lý, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị luôn thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời không ngừng tìm tòi các giải pháp, sáng kiến áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến sáng kiến cải cách chế độ bồi dưỡng vụ việc đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng đã động viên, thu hút được nguồn lực thực hiện, nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; bổ sung nội dung về trợ giúp pháp lý vào các Bộ luật, luật tố tụng, thi hành tạm giữ, tạm giam (năm 2015), góp phần tạo lập cơ chế bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý, phối hợp hiệu quả trợ giúp pháp lý trong tố tụng…  

 
 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm