Những chuyển biến tích cực của ngành Tư pháp Đồng Nai

(PLO) - Năm 2016 với khẩu hiệu “Ngành Tư pháp Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Ngành đã tích cực xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp nhận Cờ thi đua xuất sắc do Bộ Tư pháp trao tặng.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp nhận Cờ thi đua xuất sắc do Bộ Tư pháp trao tặng.

Các nhiệm vụ chính trị trong năm được thực hiện đúng theo Chương trình trọng tâm, một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, nổi bật với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tọa đàm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai; đối thoại giữa Giám đốc Sở Tư pháp với công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn; tổ chức Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và “Dân vận khéo” năm 2016; ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 100% các đơn vị trực thuộc ban hành và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Ngành cũng tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật và 28 văn bản cá biệt; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, qua đó phát hiện các quy định pháp luật còn chồng chéo, không còn phù hợp nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ; đã góp ý 191 dự thảo văn bản pháp luật, thẩm định 85 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tự kiểm tra theo thẩm quyền 107 văn bản do HĐND,UBND cấp huyện ban hành. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát thực tiễn: Chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, nhất là các luật có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, đã tổ chức tuyên truyền cho hàng triệu lượt người; triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; in và phát hành 38.000 tài liệu hỏi đáp về Bộ luật Dân sư, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Trưng cầu ý dân...

Đáng chú ý trong năm Sở Tư pháp đã tham mưu UBND trình HĐND thông qua Nghị quyết quy định “mức chi thực hiện công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Trong công tác hành chính tư pháp: đã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng phần mềm hộ tịch vào công tác đăng ký quản lý, gắn với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh, giải pháp “Kiềng 3 chân” trong cấp 10.256 Phiếu Lý lịch tư pháp, triển khai đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4. Đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ tư pháp, đến nay có 12/22 Văn phòng công chứng chuyển đổi sang hình thức hợp doanh.

Tích cực tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết quả góp phần: toàn tỉnh có hơn 2 triệu cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,6%. Toàn ngành có 101 trúng cử đại biểu HĐND các cấp trong tổng số 141 ứng cử viên là công chức ngành Tư pháp (đạt 71,6%), trong đó cấp tỉnh có 2 đại biểu, cấp huyện có 5 đại biểu, cấp xã có 94 đại biểu.

 Trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra 153 đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh về các lĩnh vực luật sư, bán đấu giá tài sản, hộ tịch, bồi thường, kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Sở còn tích cực thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện: Trong năm đã vận động, phối hợp Tu viện Hạnh Chiếu (huyện Long Thành) tặng 205 phần quà cho các hộ nghèo của xã Thanh Sơn, huyện Định Quán; tặng 200 phần quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tổng giá trị hơn 180 triệu đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: các thủ tục hành chính tư pháp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của dân năm 2013 là 45%, năm 2014 là 25%, năm 2015 là 5%, trong năm 2016 là dưới 2%.

Hai năm liên tiếp năm 2015 và 2016, Sở Tư pháp Đồng Nai được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chi đoàn Sở Tư pháp đạt giải nhì Hội thi “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh với cải cách hành chính”, Sở Tư pháp đạt giải nhì (đại diện Khối thi đua số 3) Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Năm 2017, trước yêu cầu tình hình mới, tiếp tục phát huy những kế quả khả quan, tích cực trong việc hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt hướng về cơ sở phục vụ nhân dân với nhiều giải pháp hiệu quả sẽ trực tiếp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường ổn định địa phương. Toàn ngành quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, đặc biệt là kiện toàn Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn.

Coi trọng việc chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, tạo động lực sôi nổi giữa các phòng, các đơn vị trực thuộc và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam và 35 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Đồng Nai, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Gỡ khó trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

Gỡ khó trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

(PLVN) -Đặc điểm nổi bật của án tín dụng, ngân hàng là có tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, việc xử lý loại tài sản này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Đọc thêm