Phối hợp liên ngành giúp Thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ

(PLO) -Công tác phối hợp liên ngành đối với hoạt động thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục được đặc biệt quan tâm chú trọng ở cả Trung ương và địa phương trong năm 2017. Các Quy chế phối hợp liên ngành với các bộ, ngành liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Nội chính, Công an, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp các cơ quan THADS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 

Phối hợp liên ngành giúp Thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có nhiều buổi làm việc với Lãnh đạo TANDTC và VKSNDTC để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Hiện nay, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đang tập trung hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác giữa Bộ Tư pháp cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và hoạt động chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài.

Tại địa phương, công tác phối hợp trong hoạt động THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định tại các Điều 173 – 175 Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Nhiều Cục THADS đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, UBND cùng cấp ban hành Chỉ thị hoặc văn bản chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn, nhất là các đợt thi hành án cao điểm và thi hành các vụ việc trọng điểm; kiện toàn và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo THADS; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS cấp Trung ương và cấp địa phương với các cơ quan liên quan còn một số trường hợp hiệu quả chưa cao. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tổng cục THADS xác định việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp là một trong những giải pháp không thể thiếu. Theo đó, sẽ nghiêm túc tổ chức việc sơ kết các thông tư phối hợp liên ngành và các Quy chế phối hợp khác; tiếp tục rà soát, đề xuất văn bản phối hợp với một số bộ, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả công tác THADS. 

Đặc biệt, Tổng cục tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác THADS sau: TAND tăng cường giải thích án tuyên không rõ, có sai sót; hướng dẫn thống nhất việc không thụ lý các vụ kiện giải quyết tranh chấp về kết quả đấu giá tài sản. Cơ quan Công an tham gia cưỡng chế thi hành án tại một số địa phương và phối hợp nâng cao hiệu quả thi hành các khoản tiền, tài sản người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù, thân nhân của người phải thi hành án. VKSND tăng cường kiểm sát việc chấp hành án của người phải thi hành án, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành bản án; tăng cường kiểm sát việc cơ quan nhà nước chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, sẽ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác thống kê liên ngành, khắc phục triệt để tình trạng không thống nhất số liệu thống kê về THADS giữa Bộ Tư pháp, VKSNDTC và TANDTC trong các Báo cáo Quốc hội hàng năm.

Đối với địa phương, sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các cơ quan THADS cũng như trong hoạt động THADS trên địa bàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và công bố tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan THADS; bố trí, sắp xếp lãnh đạo cơ quan THADS vào cấp ủy địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các công chức đảng viên tại các cơ quan THADS và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm