Sở Tư pháp Hải Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

(PLVN) -

Ngày 17/6, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020. Tại hội nghị, 9 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của sở Tư pháp.

Sở Tư pháp Hải Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Văn Ngoãn – Phó Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động. Đồng thời, Sở cũng chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Về công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL (quy phạm pháp luật) hằng năm của tỉnh, lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; ban hành đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2021).

Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Ngành Tư pháp cũng đã tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL và các băn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện thẩm định kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, sở Tư pháp Hải Dương cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức 45 hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.

Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mỗi năm các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khoảng 2.600 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 193.000 người; tổ chức hưởng ứng hơn 80 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với khoảng 11.000 lượt người tham gia; phát hành hơn  93.000 tài liệu phổ biến pháp luật.

Từ năm 2015 -2020, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã giải quyết 329 hồ sơ đăng ký kết hôn, 335 hồ sơ ghi chú kết hôn, 105 hồ sơ đăng ký khai sinh, cấp gần 114.000 phiếu Lý lịch tư pháp đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả công tác thi đua, Ngành đã đạt dược nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương được tặng cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Tư pháp; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và hiện đang trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba (đã được Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Bộ Tư pháp hiệp y). Nhiều tập thể, cá nhân đã được bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Tư Pháp, giám đốc Sở Tư pháp

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương phát động tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, trao giấy khen cho 9 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm