Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -“Siết chặt kỷ cương, đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, là nội dung Đại hội của Sở Tư pháp Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

Ngày 20/5, Đảng bộ Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Hào – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được củng cố và phát triển. Tăng cường lãnh đạo và xây dựng cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, đoàn kết và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác làm chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới 

10 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới được Đại hội đưa ra như: Hàng năm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó có 20% đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất 10 đảng viên...

Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Đại hội xác định 4 khâu đột phá như sau: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII và các Bộ Luật, Luật mới ban hành, các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, CCHC, CCTP, văn bản chuyên ngành Tư pháp. 

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực: chú trọng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp…

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; cải cách tư pháp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành, thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số...

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm túc các Đề án vị trí việc làm, Kế hoạch tinh giản biên chế; các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII của Đảng. 

Cuối cùng là nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tạo sự hứng thú cho cán bộ, đảng viên trong quá trình tham gia sinh hoạt; đảm bảo tính dân chủ, công khai trong các cuộc họp. 

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành và thông qua Nghị quyết của Đại hội. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm