Tạo vị thế mới cho cơ quan Thi hành án dân sự

(PLVN) - Ngày 4/2, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ Hệ thống THADS. Đồng chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái.

Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy 
Theo Báo cáo, công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống THADS, đội ngũ công chức Hệ thống THADS ngày càng có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Gần 100% chấp hành viên có bằng Cử nhân Luật, 100% số cán bộ tham gia thi tuyển, bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định mới của Luật THADS. 
Kỷ cương, kỷ luật trong ngành ngày càng được giữ vững và tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ THADS có sai phạm được thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức cán bộ cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, từ kiện toàn tổ chức bộ máy (nhất là ở những nơi còn hạn chế, yếu kém hay khó khăn, phức tạp) đến việc tuyển dụng, tổ chức thi tuyển Chấp hành viên, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đã dần đi vào nề nếp.
Cụ thể, về tổ chức bộ máy, hệ thống THADS gồm Tổng cục THADS, 63 Cục THADS và 702 Chi cục THADS phù hợp theo hướng tổ chức đồng bộ với hệ thống cơ quan xét xử, thể hiện ở số việc, số tiền thi hành được ngày một tăng và ngày càng bền vững. Các cơ quan THADS giữ được mối quan hệ phối hợp với UBND cùng cấp, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương; gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến công tác THADS; thuận lợi trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan trong công tác THADS…
Công tác xây dựng, phân bổ biên chế của Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương đã thực hiện đúng, tương đối đầy đủ, có chất lượng; biên chế được giao luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của các cơ quan THADS trong Hệ thống, gắn với khối lượng công việc, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời bổ sung, tăng cường biên chế cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.
Đối với công tác tuyển dụng, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bổ sung nguồn nhân lực cho Hệ thống THADS nên trong thời gian qua, Tổng cục THADS luôn chú trọng, thường xuyên thực hiện đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng tăng tính cạnh tranh, thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, bám sát yêu cầu của vị trí việc làm của các đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng. Số lượng công chức của Hệ thống được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. 
Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm, chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra và đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, nhiều đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đột xuất đã được thành lập, qua đó kịp thời phát hiện những vi phạm cũng như những tổn hại, hạn chế, vướng mắc của cơ quan THADS trong quá trình triển khai thực hiện; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống THADS…
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

Xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Tổng cục THADS triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận, có phương pháp theo dõi, đánh giá chặt chẽ, khoa học, sâu sát đối với các cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, đã đưa đi luân chuyển. Tự kiểm tra và kiểm tra từ Tổng cục xuống đến địa phương một cách hiệu quả, tích cực để kịp thời phát hiện, khắc phục vi phạm.
Khẩn trương rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đẩy đủ thể chế nội bộ về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án sắp xếp hệ thống THADS . Khẩn trương tổ chức kỳ thi tuyển công chức đầu vào cho hệ thống THADS, kịp thời bổ sung biên chế làm việc còn thiếu cho các đơn vị chưa thực hiện đủ biên chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu từng cán bộ, công chức THADS không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đến kỹ năng tổ chức công việc; Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước và các môn học khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
“Với mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong hơn 10 năm phát triển của hệ thống THADS, bước sang giai đoạn mới cần tiếp tục duy trì và tạo vị thế mới vững chắc cho hệ thống THADS, trong đó công tác tổ chức cán bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng”, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh và yêu cầu tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, phát huy những gì đã làm tốt. Bên cạnh đó phải đổi mới, sáng tạo để giữ vị thế, nâng vị thế của Hệ thống THADS, của các cơ quan THADS từ Trung ương đến địa phương, của viên chức, người làm THA được tốt, hình ảnh được trân trọng, đánh giá cao./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm